Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.52

Kirjallinen kysymys KK 62/2019 vp 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
Kirjallinen kysymys veneilyturvallisuuden lisäämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Veneilyonnettomuuksien määrä Suomessa on kasvanut kahden viimeisen hellekesän aikana. Vuonna 2018 veneilyonnettomuuksissa kuoli 51 henkilöä, joista kaikki olivat huviveneilijöitä. Viime vuosi olikin Meripelastusseuran historian kiireisin vuosi pelastusoperaatioiden määrässä mitattuna. 

Eniten onnettomuuksia tapahtuu moottoriveneillä. Suurten ja nopeiden alusten määrä on lisääntynyt vesillä, mikä on nähtävillä myös onnettomuustilastoissa. Suurenkaan aluksen ohjaamiseksi ei kuitenkaan Suomessa vaadita erityistä koulutusta tai osaamista.  

Yhä useammin veneillessä luotetaan teknologiseen apuun: navigointivälineisiin, tutkiin ja automaattiohjaukseen. Nämä veneilyä helpottavat apukeinot voivat kuitenkin edesauttaa myös vaaratilanteiden syntymistä, mikäli todellisen osaamisen sijaan veneily pohjaa vain teknologisiin välineisiin. Vaaran mahdollisuutta voi aiheutua siitä, että huomio kiinnittyy teknologiaan havainnoinnin ja vesillä välttämättömän tähystyksellä kustannuksella. Välineistö voi aina myös rikkoutua tai toimia epäluotettavasti, jolloin veneen päällikön osaaminen nousee ratkaisevaan asemaan. 

Veneilyonnettomuuksissa keskeinen kysymys liittyy myös nopeuksiin, erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä vesialueilla. Tähän liittyvä yksityiskohta on tapa ilmoittaa nopeusrajoitukset: rajoituskylteissä nopeus ilmoitetaan kilometreinä tunnissa, kun taas veneiden mittarit ilmoittavat nopeudet yleensä solmuina. Yhdenmukainen merkintätapa selkeyttäisi tilannetta. 

Tehokkain tapa ehkäistä kuolemaan johtavia onnettomuuksia on valistus. Kansainvälisten tutkimusten mukaan noin 75—80 prosenttia veneilyyn liittyvistä hukkumisonnettomuuksista voitaisiin välttää, jos pelastusliivit olisivat käytössä. Usein tapauksissa on mukana myös alkoholi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo edistää veneilyliikenteen turvallisuutta,  
aikooko hallitus esimerkiksi tarkistaa vilkasliikenteisten vesistöalueiden nopeusrajoituksia, lisätä veneilyturvallisuutta vahvistavaa valvontaa, rajoittaa automaattiohjauksen käyttöä tietyn nopeuden ylittyessä ja  
onko hallituksen suunnitelmissa edistää veneilijöiden osaamista esimerkiksi edellyttämällä veneilytutkinnon suorittamista suurempien veneiden käyttäjiltä? 
Helsingissä 7.8.2019 
Saara-Sofia Sirén kok