Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 621/2020 vp

Viimeksi julkaistu 1.9.2020 12.07

Kirjallinen kysymys KK 621/2020 vp Kirjallinen kysymys suolistosyöpäseulontojen laajentamisesta koko maahan ja lisäämisestä valtakunnalliseen seulontaohjelmaan

ArjaJuvonenps

Eduskunnan puhemiehelle

Tämä kysymys on jatkoa aiemmin jättämiini kirjallisiin kysymyksiin KK 225/2019 vp (16.10.2020) ja KK 92/2012 vp (14.3.2012). Kysymykset ovat koskeneet suolistosyöpäseulontojen laajentamista koko maahan. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 23 §:n nojalla kunnan on järjestettävä alueellaan valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat. Seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (339/2011) mukaan valtakunnalliseen seulontaohjelmaan syövistä kuuluvat tällä hetkellä rintasyövän ja kohdunkaulan syövän seulonta. Näiden lisäksi kunnat voivat halutessaan järjestää vapaaehtoisesti myös muita syöpäseulontoja. Suolistosyöpäseulontaa on Suomessa tehty keväästä 2019 alkaen yhdeksässä kunnassa, joissa seulonnat ovat osoittautuneet jo lyhyessä ajassa sekä erittäin tarpeelliseksi että vaikutuksiltaan merkittäviksi. 

Alueelliset syöpäkeskukset (FICAN) ja Suomen Syöpärekisteri ovat vedonneet 20.8.2020 jättämässään kannanotossa päättäjiin, että suolistosyövän seulontaohjelma käynnistetään mahdollisimman pian. EU suositteli seulontaa jäsenmailleen jo vuonna 2003, ja Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen Syöväntutkimuskeskus IARC teki samoin vuonna 2018 (Helsingin Sanomat 14.10.2019). 

Hallitusohjelman mukaan, ennaltaehkäisyn edistämiseksi ja kansanterveyden vahvistamiseksi seulontaohjelmaa laajennetaan hallitusti muun muassa juuri suolistosyöpien osalta. Seulonta-asiantuntijat pitävät välttämättömänä, että hallitusohjelmasta pidetään kiinni ja suolistosyövän seulontaohjelma käynnistyy vuoden 2022 alusta. Olen jättänyt asiasta eduskunnalle myös toimenpidealoitteen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt laajentaakseen suolistosyöpäseulonnat koko maahan ja  
mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä suolistosyöpäseulonnan lisäämiseksi osaksi valtakunnallista seulontaohjelmaa? 
Helsingissä 1.9.2020 
ArjaJuvonenps