Kirjallinen kysymys
KK
622
2016 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Kirjallinen kysymys e-kirjojen ja muiden digitaalisten sisältöjen arvonlisäverokannan alentamisesta Euroopan komission esityksen mukaisesti
Eduskunnan puhemiehelle
Euroopan komissio on 1.12.2016 esittänyt toimenpidepaketin digitaalisten sisältöjen ja verkkokauppayritysten arvonlisäverokohtelusta EU:ssa. Pakettiin sisältyy esitys, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat jatkossa soveltaa sähköisiin julkaisuihin, kuten esimerkiksi e-kirjoihin ja verkkolehtiin, samaa alennettua arvonlisäverokantaa kuin painettuihin julkaisuihin. 
Suomessa on useiden vuosien ajan keskusteltu sähköisten aineistojen ja esimerkiksi e-kirjojen korkeamman arvonlisäverokohtelun haasteista. 
Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa paitsi korostetaan uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien lisäämistä esimerkiksi opetuksessa myös linjataan tavoitteeksi sellainen arvonlisäverodirektiivin muutos, joka mahdollistaisi alennetun verokannan soveltamisen myös digitaalisiin sisältöihin. 
Euroopan komission linjaus mahdollistaa hallitusohjelmassa esitetyt muutokset. Luonteva ajankohta muutosten toteuttamiseksi olisi esimerkiksi hallituksen puoliväliriihen yhteydessä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus ottaa käyttöön digitaalisten sisältöjen alennetun arvonlisäverokannan, ja jos aikoo, millä aikataululla hallitus aikoo päätöksen toteuttaa?  
Helsingissä 1.12.2016 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Viimeksi julkaistu 2.12.2016 10.50