Viimeksi julkaistu 3.5.2021 16.56

Kirjallinen kysymys KK 623/2017 vp 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
Kirjallinen kysymys Tampereen Työväen Teatterin toimintaedellytysten turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä eli VOS syntyi 1990-luvulla. Se korvasi aiemman harkinnanvaraisena myönnetyn rahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan rahoitusjärjestelmää syksyllä 2016. 

Asiantuntijatyöryhmän esityksen mukaan jatkossa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät esittävän taiteen toimijat voisivat saada valtiolta määräaikaisesti tukea kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Pienemmät organisaatiot voisivat saada rahoituksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Työryhmä esittää nykyistä, henkilötyövuosiin perustuvaa laskennallista rahoitusta korvattavaksi uudella harkinnanvaraisella avustusjärjestelmällä, jota jaettaisiin "lupaaville tulokkaille", "vakiintuneille toimijoille" sekä "uudistajille ja kokeilijoille". Uusi lupaava tulokas voisi saada tukea jatkossa vuoden ja vakiintunut toimija kolme vuotta. 

Uudistuksen tavoitteet tukea uusia toimijoita ja muuttuvaa kulttuurikenttää ovat kannatettavia. Uudistuksella on kuitenkin myös kääntöpuoli, joka osuisi erityisesti valtakunnallisestikin merkittävään Tampereen Työväen Teatteriin. 

Tampereen Työväen Teatteri ja Svenska Teatern ovat saaneet korotettua valtiontukea, koska nämä kaksi teatteria on laissa määritelty kansallisnäyttämöiksi. Nyt Tampereen Työväen Teatterilta ollaan purkamassa tätä asemaa ja samalla rahoitusta. Svenska Teaternilla asema säilyisi kieliperusteella. Esitys uhkaa romahduttaa paitsi Tampereen Työväen Teatterin toimintaedellytyksiä myös Tampereen yleisen aseman keskeisenä suomalaisena teatteri- ja tapahtumakaupunkina. Elinvoimaa heikentävä vaikutus olisi Tampereen seudulle merkittävä. 

Pahimmillaan Tampereen Työväen Teatteri joutuisi sulkemaan suuren näyttämönsä. Kyseessä on maan toiseksi suurin teatterinäyttämö. 

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Tampereen Työväen Teatterilta leikattava rahoitus ohjattaisiin uusille toimijoille käytännössä Helsinkiin. Ehdotus vahvistaisi jo valmiiksi vahvan pääkaupunkiseudun asemaa entisestään heikentämällä maan kakkoskeskusta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus suhtautuu mainitun asiantuntijatyöryhmän esitykseen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmästä, 
aikooko hallitus turvata Tampereen Työväen Teatterin tulevan toiminnan edellytykset vai toteuttaa työryhmän esittämät muutokset myös Tampereen Työväen Teatterin osalta? 
Helsingissä 18.1.2018 
Olli-Poika Parviainen vihr