Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 630/2018 vp

Viimeksi julkaistu 8.2.2019 14.33

Kirjallinen kysymys KK 630/2018 vp Kirjallinen kysymys lukiosta valmistuneiden työttömyysturvasta

RaijaVahasalokok

Eduskunnan puhemiehelle

Nykyinen lainsäädäntö kohtelee toisen asteen koulutuksen saaneita epätasa-arvoisesti. Ammattioppilaitoksista ammattiin valmistuneet nuoret ovat heti valmistuttuaan oikeutettuja työmarkkinatukeen toisin kuin lukiosta valmistuneet, jotka eivät voi saada sitä ennen kuin työttömyysturvalaissa määritelty 21 viikon odotusaika on ohi. Tämä johtuu lain 7 luvun 2 §:stä, joissa mainitaan, että odotusaikaa ei aseta, mikäli henkilö on suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeisen tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen.  

Työmarkkinatuen odotusaika johtaa pahimmillaan lukion arvostuksen laskuun, sillä se käytännössä rankaisee siitä, että peruskoulusta on jatkettu lukioon eikä suoraan ammattioppilaitokseen. Korkeakoulutettujen määrää yhteiskunnassamme pyritään jatkuvasti lisäämään, ja yhtäläinen työttömyysturva lukion sekä ammattikoulutuksen jälkeen lisäisi peruskoulusta lukioon jatkavien määrää ja vahvistaisi tämän tavoitteen saavuttamista.  

Työmarkkinatuen saaminen ilman odotusaikaa vähentäisi nuorten kokemaa huolta lukiosta valmistumisen jälkeen. Lukiosta valmistunut nuori voi hakea toimeentulotukea, mutta sen käsittelyaika saattaa olla hyvin pitkä ja koko prosessi ahdistava sekä stressaava nuorelle aikuiselle, joka vasta opettelee pärjäämään omillaan. Tilanne on epätasa-arvoinen ja kohtuuton varsinkin niille nuorille, jotka jo asuvat omillaan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta lukiosta valmistuneiden työmarkkinatuen odotusaika poistetaan?  
Helsingissä 8.2.2019 
RaijaVahasalokok