Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.13

Kirjallinen kysymys KK 64/2019 vp 
Ari Koponen ps 
 
Kirjallinen kysymys rahapeliongelmaisten aseman parantamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen rahapelaamisen väestökyselyn mukaan jopa 13 prosenttia suomalaisista pelaa rahapelejä riskitasolla ja lähes viidenneksellä on lähipiirissään vähintään yksi henkilö, jolla on ollut rahapeliongelma. Kyse on siis merkittävästä asiasta.  

Hallitusohjelmassa painopiste on kuitenkin vahvasti Veikkauksen aseman turvaamisessa ja rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentäminen jäänyt korulauseiden tasolle. Hallitus puhuu rahapelipoliittisesta ohjelmasta, mutta käytännön tasolla tällaista ei kuitenkaan ole eikä hallitus esitä minkäänlaisia tosiasiallisia keinoja rahapelihaittojen torjumiseen.  

Peliriippuvaisten kanssa työskentelevät näkevät rahapelijärjestelmän varjopuolia päivittäin. Rahapeliongelmat tuovat mukanaan helposti myös lisääntyvää pikavippien käyttöä pelaamisen rahoittamiseen. Tiedetään, että noin 23 prosenttia Veikkauksen tuotoista tulee ongelmallisesti pelaavilta, joista merkittävä osa rahoittaa pelaamistaan pikavipeillä ja kulutusluotoilla.  

Samaan aikaan hallitus haluaa turvata Veikkaus Oy:n toimintaedellytykset nykyisellään. Ollaan siis tilanteessa, jossa rahapeleihin liittyvät päätökset tehdään poliittisten toimijoiden ja edunsaajatahojen keskuudessa pelihaittojen asiantuntijoiden jäädessä marginaaliseen rooliin.  

Hallitus toimii tässä kohdin siis täysin eri tavoin kuin esimerkiksi Alkon kohdalla, jonka omistajaohjaus on alan haittoja tuntevassa sosiaali- ja terveysministeriössä yhtiön erityistehtävään perustuen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitkä ovat perusteet, joilla hallitus toteaa Veikkaus Oy:n yksinoikeuden turvaamisen hillitsevän rahapelihaittoja,  
kun hallitus korostaa Veikkaus Oy:n toimintaedellytysten turvaamista, niin miksi hallitus ei samaan aikaan halua vaatia pelihaittojen asiantuntijuuden lisäämistä Veikkaus Oy:n päättävissä elimissä,  
millä tavoin hallitus aikoo puuttuu siihen, että yhteiskunnallisesti tärkeiden kohteiden rahoittaminen Veikkauksen kautta kierrätetyillä pikavipeillä saataisiin minimoitua ja  
kuinka hallitus aikoo turvata rahapeliongelmallisille sellaisen julkisen ympäristön (sekä fyysisesti että verkossa), jossa he eivät jatkuvasti altistu aggressiivisille rahapelimainoksille? 
Helsingissä 12.8.2019 
Ari Koponen ps