Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.52

Kirjallinen kysymys KK 640/2020 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys matkustusrajoitusten ja -suositusten vaikutuksista yritysten toimintaan

Eduskunnan puhemiehelle

Koronaepidemian hillitsemiseksi tehtyjä matkailusuosituksia ja -rajoituksia on pähkäilty monta kuukautta. THL julkaisi liikennevalomallinsa, joka kuitenkin on suositus matkailijoille eikä varsinainen rajoitustoimi. Yleinen suositus on, ettei turhaa matkailua tulisi nyt tehdä Suomen rajojen ulkopuolelle. Korona onkin levinnyt ulkomailta tulevien matkailijoiden ja ulkomaalaisten työntekijöiden parissa. Lentokentillä on tehty toimia, jotta matkustajia saataisiin testattua, mutta vieläkin maahan pääsee ilman testiä ja karanteeneistakin on vain suositus. 

Matkailunrajoitukset ovat iskeneet myös yrityksiin, kun työntekijöiden ja asiakkaiden pääsy maahan on vaikeutunut. Matkailualalla suuri ongelma on, ettei ulkomaalaisia turisteja pääse maahan ja esimerkiksi Lapissa tuhannet työpaikat ovat uhattuina. Ratkaisuksi yrittäjät ovat ehdottaneet esimerkiksi omaa "matkailukuplan" malliaan, jolla helpotettaisiin yritysten tilannetta epidemian keskellä.https://www.hs.fi/talous/art-2000006623378.html 

Matkailusuositukset ja -rajoitukset on syystäkin laitettu käytäntöön, jotta taudin leviäminen saataisiin hallintaan. Rajoituksista huolimatta on tärkeää, että yritysten toimintaedellytyksiä turvataan. Hallitus on ilmaissut selvittävänsä helpotuksia matkailualan toimintaan, ja erityisesti ministeri Lintilä on todennut nopeiden toimenpiteiden olevan tarpeen.https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lapin-piina-jatkuu-hallitus-ei-tehnyt-kaivattua-paatosta-matkustuskuplista-tilanne-on-vaikea/7916302#gs.eobpu Päätösten tekeminen ei ole helppoa, mutta hitaat valmistelut syventävät vain yritysten hätää. Kun koronaepidemia on ollut valloillaan jo monta kuukautta, herää kysymys, eikö kesän aikana ole tehty valmisteluita ja eikö yritysten kanssa ole käyty vuoropuhelua niiden tarpeista ja toimintaedellytyksistä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko kesän aikana käyty vuoropuhelua Lapin matkailuyrittäjien kanssa matkailurajoitusten vaikutuksista talvisesongin matkailulle,  
onko yritysten kanssa erikseen neuvoteltu työntekijäliikenteen helpottamisesta ja turvallisuuskäytännöistä ja 
onko virkamiesjohtoisessa päätöksenteossa otettu huomioon, etteivät yritykset voi odottaa viikkoja tai kuukausia hallituksen linjauksia? 
Helsingissä 7.9.2020 
Jussi Wihonen ps