Kirjallinen kysymys
KK
641
2016 vp
Mika
Raatikainen
ps
Kirjallinen kysymys opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä lahjoittaa peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille kirja "Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä"
Eduskunnan puhemiehelle
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen ostaa Chimamnda Ngozi Adichien kirjoittaman kirjan "Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä" (Otava). Lisäksi ministeriö aikoo lahjoittaa kirjan ensi keväänä jokaiselle suomalaiselle peruskoulun yhdeksäsluokkalaiselle. 
Opetushallitus on ilmoittanut, että kirjalahjan tavoite on synnyttää monipuolista keskustelua tasa-arvosta sekä ihmisen oikeudesta olla ja toimia omana itsenään. Feminismin voidaan kuitenkin katsoa olevan poliittinen aatesuunta, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti naisten yhteiskunnallista asemaa ja muuttaa sukupuolirooleja, ei edistää puhtaasti tasa-arvoa. Suomeen on tänä vuonna perustettu feministien puolue, ja väistämättä herää myös ajatus, että kirjan myötä halutaan edistää juuri tämän puolueen asiaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on joka tapauksessa tehnyt päätöksen, jossa kiistanalaista ideologiaa tyrkytetään kaikille yhdeksäsluokkalaisille. 
Tasa-arvoa tulee opettaa lapsille ja nuorille, mutta ilman, että kaikkia kehotetaan olemaan feministejä. Tasa-arvon kannattaminen ei ole sama kuin olla feministi. Lapsia ja nuoria tulee ohjata itsenäiseen ajatteluun ja opettaa tosiasioita, ei ohjata heitä poliittisesti.  
Kansalaisten verorahoja ei myöskään pidä käyttää poliittisen propagandan levittämiseen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko asianomainen ministeriö sallia kiistanalaisen ideologian levittämisen kaikille suomalaisille yhdeksäsluokkalaisille ja  
jos ministeriö sallii kirjan levittämisen, kuinka se perustelee suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten poliittisen manipuloinnin ja vielä niin, että se tapahtuu verovaroin? 
Helsingissä 16.12.2016 
Mika
Raatikainen
ps
Viimeksi julkaistu 16.12.2016 14:52