Kirjallinen kysymys
KK
644
2018 vp
Emma
Kari
vihr
Kirjallinen kysymys Jäämeren ratahankkeesta luopumisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomen ja Norjan välisen selvitystyöryhmän raportti Jäämeren radasta valmistui 11.2.2019. Raportissa hanke todettiin taloudellisesti kannattamattomaksi, ja ratahankkeen edistämiseksi ei esitetä jatkotoimenpiteitä.  
Raportissa tuotiin laajasti esille myös hankkeen haitallisuus pohjoisen luonnolle ja saamelaisille. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on kutsunut rataa täydelliseksi katastrofiksi saamelaisille. Kolttien kyläkokous, kolttasaamelaisten itsehallintojärjestelmä, on todennut hankkeen uhkaavan koko kolttasaamelaisen kulttuurin olemassaoloa. 
Raportti otettiin saamelaisten joukossa vastaan tyytyväisenä. On kuitenkin edelleen epäselvää, onko valtion johto luopunut hankkeesta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy selvitystyöryhmän raportin pohjalta ja  
aikooko hallitus luopua Jäämeren ratahankkeen edistämisestä? 
Helsingissä 13.2.2019 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 13.2.2019 16:22