Kirjallinen kysymys
KK
646
2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Kirjallinen kysymys työttömyysturvan aktiivimallin toimeenpanosta
Eduskunnan puhemiehelle
Työttömyysturvan aktiivimallia koskeva lakimuutos on tullut voimaan 1.1.2018. Ensimmäiset aktiivimallin nojalla langetettavat leikkaukset työttömyysturvaan ovat odotettavissa huhtikuussa, mutta sekä työttömyysetuuden saajat että maksajat elävät vielä osittain epätietoisuudessa sen suhteen, kuinka aktiivisuuden voi osoittaa.  
Lain mukaan aktiivisuuden voi osoittaa olemalla tarkasteluvälillä viisi päivää esimerkiksi "muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa" tai "muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa". Aktiivisuutta seuraavat työttömyysetuuden maksajat eli Kela ja työttömyyskassat ovat saaneet työttömiltä paljon kyselyitä liittyen mm. siihen, mitkä palvelut käytännössä täyttävät nämä kriteerit. Tietojemme mukaan työttömyyskassat eivät ole vielä saaneet sosiaali- ja terveysministeriöltä soveltamisohjetta aktiivimallista, eikä tarkkaa ajankohtaa ohjeen valmistumiselle ole ilmoitettu.  
Kansalaisten oikeusturvan kannalta on ongelmallista, jos heihin voidaan kohdistaa sanktioita ilman, että etuuden maksamiseen liittyvät kriteerit ovat etukäteen tiedossa ja täsmällisesti määritellyt. Perustuslakivaliokunta on myös vakiintuneesti korostanut, että etuuden epäämisen pitää olla asiallisesti perustellussa suhteessa siihen, minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kuinka hallitus aikoo varmistaa kansalaisten oikeusturvan tilanteessa, jossa heidän toimeentuloaan mahdollisesti leikkaava lainsäädäntö on tullut voimaan ennen kuin sen käytännön soveltamisesta on linjattu?  
Helsingissä 1.2.2018 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Li
Andersson
vas
Anna
Kontula
vas
Silvia
Modig
vas
Kari
Uotila
vas
Matti
Semi
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Jari
Myllykoski
vas
Katja
Hänninen
vas
Viimeksi julkaistu 5.2.2018 15:49