Kirjallinen kysymys
KK
647
2017 vp
Pertti
Salolainen
kok
Kirjallinen kysymys pikaluottojen ongelmien vähentämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Pikaluotot aiheuttavat ongelmia monen kuluttajan arkeen. Pikaluottoihin turvautuvat useimmiten vain kaikista heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, joilla ei ole muita vaihtoehtoja. Nopeita, vakuudettomia luottoja on helppo saada, ja niitä markkinoidaan helppona ratkaisuna oman talouden vajeen paikkaukseen. Uudet luottotuotteet, kuten niin sanotut joustoluotot ja järjestelylainat, ovat nostaneet pikaluottojen euromääriä kasvattaen velkasummia. Tämänkaltaisia luottotuotteita ilmestyy markkinoille jatkuvasti, ja niiden ehdot voivat olla kuluttajalle vaikeaselkoisia. 
Kuluttajaliitto on esittänyt ratkaisuksi viittä toimenpidettä, joiden avulla voidaan rajoittaa ja estää pikaluotoista aiheutuvia ongelmia. Kuluttajaliitto ehdottaa, että kuluttajansuojalain mukaisen korkokaton tulee koskea myös 2 000 euron ja sitä suurempia luottoja. Korkokaton rikkomisen pitää johtaa siihen, että velallisen maksuvelvollisuus rajoittuu pelkkään velan pääomaan. Toiseksi vakuudettomille kuluttajaluotoille tulee asettaa kustannuskatto luoton summasta riippumatta. Kustannuskaton myötä luoton luotonaikaiset kokonaiskustannukset saisivat olla korkeintaan kustannuskaton prosentuaalinen määrä luoton summasta. Kolmanneksi pikaluottojen mainonta kuluttajille on kiellettävä kokonaan, kuten esimerkiksi Alankomaissa on tehty. Neljänneksi kuluttaja-asiamiehellä tulee olla mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu lainvastaisesti toimivalle luotonantajalle. Seuraamusmaksun tulee olla tuntuva, jotta halutut tulokset voidaan saavuttaa. Kuluttaja-asiamiehelle tulee myös turvata riittävät voimavarat valvontaan ja seuraamusten täytäntöönpanoon. Viidenneksi kuluttajansuojalaki tulee laajentaa kattamaan myös korottomat ja kuluttomat, kestoltaan yli kolmen kuukauden luotot. Aina kun kuluttajaluottoa myönnetään, tulee kuluttajan maksuvalmius selvittää luoton ehdoista riippumatta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus suhtautuu pikaluotoista aiheutuvien ongelmien vähentämiseen ja Kuluttajaliiton tekemiin viiteen korjaavaan ehdotukseen? 
Helsingissä 1.2.2018 
Pertti
Salolainen
kok
Viimeksi julkaistu 1.2.2018 14.24