Kirjallinen kysymys
KK
647
2020 vp
Jussi
Wihonen
ps
Kirjallinen kysymys THL:n liikennevalomallista koronaepidemian matkustusrajoituksissa
Eduskunnan puhemiehelle
THL julkaisi 26.8. matkustamisen koronariskin arviointiin oman liikennevalomallinsa. Raja-arvoina käytettiin hallituksen antamaa 8:aa tapausta 100 000:ta ihmistä kohden 14 päivän aikana. Liikennevalomallissa tuotiin uudet rajat: vihreässä luokassa COVID-19-ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon, alle 8—10 tapausta/100 000 ihmistä/14 päivää, oranssissa luokassa ilmaantuvuus on 10—25 tapausta/100 000 asukasta/14 päivää ja punaisessa luokassa yli  25 tapausta/100 000 asukasta/14 päivää. Oransseista ja punaisista maista Suomeen saapuville suositellaan omaehtoista karanteenia. Näistä maista Suomeen saapuvien terveydentila saatetaan myös tarkistaa.  
THL:n mukaan liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä. Malli ei korvaa hallituksen tekemiä rajapäätöksiä, jotka pitää aina huomioida, kun matkustetaan. Yleisesti matkustusta suositellaan välttämään. 
Perjantaina 11.9. hallitus julkaisi uudet matkailusuosituksensa ja suunnitelmat syksylle. 19. syyskuuta alkaen maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden välisessä liikenteessä, joissa uusien tapausten ilmaantuvuus on enintään 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisten 14 päivän aikana. Tähän saakka raja-arvona on käytetty lukua 8—10. Uusi raja-arvo koskee myös Isoa-Britanniaa. EU:lta on tulossa myös oma liikennevalomallinsa. 
THL:n lanseeraaman liikennevalomallin tulevaisuus jää nyt epäselväksi. Liikennevalomallia valmisteltiin lähes kaksi viikkoa, ja nyt uusien hallitusten linjausten tullessa voimaan ehtii liikennevalomalli olla käytössä kolmisen viikkoa. Valmisteluun kului siis lähes enemmän aikaa kuin sen käyttöikä oli. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kun matkustusrajoituksia höllennetään ja raja-arvo koronatartunnoissa nostetaan kahdeksasta 25:een, niin miten varmistetaan matkustajien terveysturvallisuus ja estetään taudin leviämistä, erityisesti hallituksen ilmoittaman siirtymäkauden aikana,  
jatketaanko THL:n liikennevalomallin käyttöä 19.9. tulevien rajoitusten jälkeen, ja jos jatketaan, niin millä raja-arvoilla,  
miksi liikennevalomalli koettiin matkailun kannalta tärkeäksi, jos sen käyttö jäi vain pariin viikkoon ja 
miksi liikennevalomallia tuotiin "kiireellisesti", jos EU-tasolla on tulossa yhteinen malli?  
Helsingissä 11.9.2020 
Jussi
Wihonen
ps
Viimeksi julkaistu 11.9.2020 16.22