Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.50

Kirjallinen kysymys KK 656/2020 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys parturi-kampaamoalaa vääristävästä kilpailusta

Eduskunnan puhemiehelle

Parturi-kampaamoalalla on esitetty huolia alalle rantautuneesta toimintamallista, jonka katsotaan vääristävän alalla tapahtuvaa kilpailua. Maahan ovat rantautuneet ns. "halpaparturit", jotka tar-joavat parturi-kampaamopalveluita usein n. 10—15 euron hintaan. Hinnoittelu alalla on vapaata, mutta huoli on herännyt siitä, tuetaanko kyseisiä halpapartureita valtion ja kuntien tuilla. Parturi-kampaamoalalla huolta on herättänyt, että halpojen hintojen taustalla saattaa olla tukien väärinkäyttöä, verojen kiertämistä, alipalkkausta tai jopa ihmisoikeuksien rikkomista.  

Suomalaisissa parturi-kampaamoissa on esitetty huoli, että halpapartureiden rahoittamisessa käytetään kuntien ja valtion eri tukirahoituksia. Nähtävillä on, että halpapartureissa omistajat saattavat vaihtua vain nimellisesti, mutta toiminta jatkuu entisellään. Huolta on esitetty myös asiakkaiden turvallisuudesta ja mahdollisuudesta saada palvelua kotimaisilla kielillä, sillä halpapartureiden työntekijöiden ammattitaidoista ei ole takuita.  

Yrittämisessä tulee olla samat pelisäännöt kaikille, ja yritystoiminnassa tulee noudattaa Suomen lakeja. Tukien väärinkäyttöön, veronkiertoon ja työntekijöiden oikeuksien laiminlyöntiin tulee puuttua. Maahan ei saa muodostua eri toimintakulttuuria eri taustoista tuleville yrittäjille. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus reagoi parturi-kampaamoalan epäterveeseen hinnoitteluun ja kilpailun vääristymiseen ja 
aikooko hallitus tutkia ja puuttua parturi-kampaamoalalla tapahtuviin väärinkäytöksiin? 
Helsingissä 16.9.2020 
Jussi Wihonen ps