Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.27

Kirjallinen kysymys KK 66/2020 vp 
Mauri Peltokangas ps 
 
Kirjallinen kysymys Kiinasta lähteneen koronaviruksen aiheuttaman Kööpenhaminan turkishuutokaupan siirron taloudellisista vahingoista suomalaiselle turkistarhaukselle

Eduskunnan puhemiehelle

Turkistiloja on Suomessa runsaat 1 000, ja ne työllistävät suoraan viisituhatta henkeä ja välillisesti huomattavan määrän. Turkisten viennin arvo vuonna 2017  oli  430 miljoonaa  euroa. Turkisala tuottaa veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen 149 miljoonaa euroa. On huomioitavaan, että turkistuotannosta saatava tulo on suoraa valuuttatuloa. Turkistarhaus on näin ollen tärkeä elinkeino Suomelle.  

Elävien sinikettujen vienti Kiinaan on jo kova kolaus suomalaiselle turkistarhaukselle ja vuosikymmeniä jatkuneelle laatukehitykselle. Nyt Kiina on jälleen kunnostautunut epäedullisessa valossa, tällä kertaa nopeasti etenevän koronaviruksen alkulähteenä, itse sairautta ja tautiin sairastuneita ihmisiä koskevien tietojen pimittämisessä jne. Tämä vaikuttaa maailman talouteen negatiivisesti. 

Turkiselinkeinolle tärkeä Kööpenhaminassa järjestettävä turkishuutokauppa on nyt peruttu koronaviruksen takia, ja kaavailtu 2 miljoonan minkinnahan myynti siirtyy tulevaisuuteen. Tämä aiheuttaa suomalaisille turkistarhaajille — joiden toiminta on täysin riippuvainen huutokaupoista — kohtuuttoman tilanteen taloudellisesti, ja vaarana on ylivelkaantuminen ja pahimmassa tapauksessa konkurssi, mikäli koronavirus jatkaa leviämistään ja turkishuutokauppoja siirretään tai perutaan.  

Hallitus on budjetoinut vain maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaa varten erillistä määrärahaa, kun muuta maatalousyrittäjyyttä on tuettu laajasti vuosikymmeniä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus ottanut huomioon hallitusohjelmassa ja budjetissaan tällaiset turkistuottajista riippumattomat epätavalliset yleismaailmalliset ongelmat, kuten koronaviruksen aiheuttamat taloudelliset menetykset ja  
miten valtio aikoo tulevaisuudessa osallistua turkistuotannon sekä tuhansien työntekijöiden työn jatkumisen tukemiseen tällaisten epätavallisten tilanteiden varalta?  
Helsingissä 19.2.2020 
Mauri Peltokangas ps