Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.55

Kirjallinen kysymys KK 661/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys HUS-sairaanhoitopiirin vaativan tason saattohoitopalveluiden järjestämisestä ja laadukkaasta saattohoidosta, Terhokodissa saattohoitoon erikoistuneen henkilöstön työn jatkuvuudesta sekä saattohoitolain säätämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vaativan tason saattohoitopalveluiden järjestämisestä vastaava Terhokoti ilmoitti aloittavansa koko henkilökuntaa koskevat YT-neuvottelut. Syynä menettelylle on Terhokodin pitkään jatkunut tappiollinen toiminta, joka on vain kiihtynyt kuluvana vuonna. Lähetteiden määrä on viime vuosina vähentynyt selvästi, minkä lisäksi potilaat lähetetään Terhokotiin entistä myöhemmin. 

Terhokotia ylläpitävän Terho-säätiön hallituksen puheenjohtajan Annikki Thodénin mukaan HUS lähettää potilaita heille aiempaa myöhäisemmässä vaiheessa ja käyttää antamassaan lausunnossaan tässä yhteydessä käsitettä ”liian myöhään”. Tällöin potilaat ovat saapuessaan usein monioireisia, jolloin laadukas hoito edellyttää moniammatillista ja riittävän osaavaa henkilökuntaa. Tällä hetkellä lähes joka viides potilas kuolee samana tai seuraavana päivänä Terhokotiin siirryttyään. Tämä ei mahdollista laadukasta, potilaan ja läheiset huomioivaa saattohoitoa. 

Terhokoti on jo yli 30 vuoden ajan toteuttanut ainutlaatuista hoitoideologiaa, jollaista on mahdotonta sairaalaoloissa järjestää. Tätä ei tulisi sivuuttaa eikä antaa sen tuhoutua rahoituksen puutteen vuoksi. Laadukkaaseen saattohoitoon tulisi päinvastoin kiinnittää entistä enemmän huomiota koko maassa. Saattohoitosuositusten sijaan tulisikin säätää saattohoitolaki, jolla turvataan jokaiselle suomalaiselle laadukas hoito ja arvoisensa viimeiset hetket yhdenvertaisesti. 

Terhokodin henkilöstö on moniammatillista, erityistason saattohoitoon perehtynyttä ja laaja-alaisen työkokemuksen ja ammatillisuuden hallitsevaa ja osaavaa henkilöstöä. Tällaisen osaamisen ja ammattitaidon omaava henkilöstö on äärettömän arvokasta, ja heidän osaamistaan ei voi ostaa tai arvottaa rahalla, vaan se tulee nähdä täysin erilaisin silmin, potilaiden inhimillisyyden ja ihmisarvon katsantokannalta. HUSin, saati koko Suomen alueella ammattitaitoisen saattohoitoon erikoistuneen hoito- sekä sosiaalialan henkilöstön säilyvyys ja työpaikkojen jatkuvuus on turvattava. Myös palliatiivisen hoidon lääketieteellinen osaaminen muun muassa lääkäreiden erikoistumiskoulutuksella on turvattava.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus turvaa sen, että saattohoitoa tarvitsevat potilaat saavat tulevaisuudessakin laadukasta vaativan erityistason saattohoitoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, 
miten hallitus turvaa työn jatkuvuuden YT-neuvotteluiden uhan alla oleville todellisille saattohoitotyön moniosaajille ja  
aikooko hallitus säätää saattohoitolain? 
Helsingissä 17.9.2020 
Arja Juvonen ps