Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.28

Kirjallinen kysymys KK 668/2018 vp 
Krista Mikkonen vihr 
 
Kirjallinen kysymys lentoliikenteen polttoaineen sekoitevelvoitteesta

Eduskunnan puhemiehelle

Ilmastonmuutoksen ja maapallon keskilämpötilan nousun pysäyttäminen 1,5 asteeseen edellyttää voimakkaita päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla ja nopealla aikataululla. Kun muilla sektoreilla päästöt vähenevät, lentoliikenteessä sekä liikennemäärät että päästöt kasvavat voimakkaasti. Tällä hetkellä lentämisen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin neljä prosenttia maailman ilmastopäästöistä, ja lentomatkustajien määrän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan seuraavien 15 vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää keinoja lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi. 

Yksi keino tähän ovat biopolttoaineet. Lentämiseen soveltuvia biopolttoaineita on olemassa, ja muun muassa suomalainen Neste tuottaa niitä. Biopolttoaineiden päästöt ovat valmistajien mukaan 60—80 prosenttia pienemmät kuin fossiilisessa lentopolttoaineessa. Niiden yleistymisen esteenä on kuitenkin tällä hetkellä korkeampi hinta. Biopolttoaine on 3—5 kertaa fossiilista polttoainetta kalliimpaa. Ongelmana on myös saatavuus. Kun kysyntä on vähäistä, myös biopolttoaineiden tuotanto pysyy pienimuotoisena. 

Finnair on alkanut tarjota matkustajilleen mahdollisuutta kompensoida lennon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ostamalla biopolttoainetta. Biopolttoainetta voi ostaa 10, 20 tai 65 eurolla, ja se käytetään biopolttoainelentoihin. Käytetystä keittorasvasta valmistetun biopolttoaineen Finnair ostaa SkyNRG:ltä Kaliforniasta. Yhtiö on maailman ainoa, jolla on lentobiopolttoaineen jatkuvaa tuotantoa. Finnair päätyi yhtiöön, koska polttoaineen ostaminen Suomesta olisi edellyttänyt sitoutumista isoihin hankintamääriin. 

Neste voisi olla nykyistä suurempi tai tulevaisuudessa jopa maailman suurin lentobiopolttoaineen tuottaja, mutta markkinoiden syntyminen vaatii kysynnän kasvua. Sitä olisi mahdollista vauhdittaa sekoitevelvoitteella. 

Lentopolttoaineille olisi mahdollista määrätä samanlainen sekoitevelvoite kuin nyt on tieliikenteessä. Esimerkiksi Norja on päättänyt ottaa käyttöön 0,5 prosentin sekoitevelvoitteen ensi vuodesta alkaen. Nesteellä olisi mahdollista tuottaa biopolttoainetta huomattavasti enemmän kuin se tähän mennessä on tuottanut, jos kysyntä olisi jatkuvaa. Sekoitevelvoite auttaisi kysynnän syntymisessä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus on valmis tekemään lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi ja  
onko hallitus valmis ottamaan Suomessa käyttöön lentoliikenteen polttoaineen sekoitevelvoitteen? 
Helsingissä 22.2.2019 
Krista Mikkonen vihr