Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.55

Kirjallinen kysymys KK 668/2020 vp 
Jari Ronkainen ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys STEA-avustusten jakamisperusteista

Eduskunnan puhemiehelle

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista myönnettäviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. 

Humaania päihdepolitiikkaa ry:n Facebook-sivustolla 11.10.2019 jakamassa videossa Ina <3 Suomi: Huumeet - Alkosta Narkoon TV-persoona Ina Mikkola opastaa huumausaineiden käyttöön ja sekakäyttöön muiden päihteiden kanssa. Humaania päihdepolitiikkaa ry on STEA-avustusta vastaanottava järjestö. 

STEA-avustuksia voidaan myöntää hakemuksesta, ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustusehdotuksen valmistelussa STEA käyttää kokonaisharkintaa. Yhtenä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. Huumausaineita koskee huumausainelain mukainen täyskielto, ja huumausaineiden käyttö, hallussapito, luovuttaminen, välittäminen ja myyminen ovat rikoslain perusteella rangaistavia tekoja. 

Valtionavustuksia peritään takaisin, mikäli avustuksen käyttö rikkoo avustussääntöjä tai sitä käytetään muuhun kuin avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Mm. opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt PS-nuoret maksamaan takaisin sen  myöntämän  valtionavustuksen ministeriön katsoessa järjestön rikkoneen nuorisolakia ja avustussääntöjä. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on perinyt takaisin osan Suomen Perusta -ajatuspajalle myöntämästään valtionavustuksesta, sillä ministeriön selvityksen perusteella säätiön toimintaan myönnettyä yleisavustusta ei ole käytetty valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko ministeriö puuttua STEA:n toimintaan avustusten myöntämisessä tilanteissa, jotka ovat ristiriidassa valtionavustuksen käyttötarkoituksen ja perusteiden kanssa ja 
miten ministeriö varmistuu siitä, että STEA:n myöntämät avustukset toteuttavat yleishyödyllisyyden sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan tavoitteita? 
Helsingissä 18.9.2020 
Jari Ronkainen ps 
 
Mari Rantanen ps