Viimeksi julkaistu 3.5.2021 19.42

Kirjallinen kysymys KK 7/2021 vp 
Emma Kari vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys  susien  metsästykseen  myönnettävien poikkeuslupien käsittelystä

Eduskunnan puhemiehelle

Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain arvion susien määrästä Suomessa. Viimeisin arvio julkaistiin vuonna 2020, jolloin susien määräksi arvioitiin noin 216—246 yksilöä. Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi, jonka suojelu on välttämätöntä. Metsästyslain 37 §:n mukaan susi onkin rauhoitettu laji. Susien metsästykseen ei siis lähtökohtaisesti myönnetä metsästyslupia paitsi erityisissä poikkeustapauksissa.  

Poikkeuslupien myöntämisestä vastaa Suomessa riistakeskus, jonka tekemän arvion perusteella lupia voidaan myöntää. Luvan myöntämisen on perustuttava metsästyslain 41 a §:n nojalla esimerkiksi muun luonnon säilyttämiseen, karjatalousvahinkojen ehkäisemiseen, yleiseen turvallisuuteen tai sosiaalisiin syihin. Kuluvana vuonna 2021 poikkeuslupia on myönnetty jo yli kymmenen kappaletta. Riistakeskuksen myöntämistä poikkeusluvista on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen, joka tarkastelee luvan myöntöperusteita ja voi asettaa luvan täytäntöönpanokieltoon valituksen käsittelyn ajaksi. 

Suden uhanalaisuuden vuoksi on tärkeää, että poikkeuslupien myöntämisessä toimitaan tarkasti ja huolellisesti. Myös niistä tehdyt valitukset on käsiteltävä asianmukaisesti. Tammikuussa Tohmajärvellä sattui kuitenkin tapaus, jossa yksi susi ehdittiin ampua uudella poikkeusluvalla laumasta, jonka kaatamiseen aiemmin myönnetty poikkeuslupa oli vielä hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Tällaisella menettelyllä kierrettiin hallinto-oikeus ja täytäntöönpanokieltoon asetetut luvat. On merkillistä, että susilaumaan, johon haetut luvat ovat täytäntöönpanokiellossa, myönnettiin silti uusi lupa. 

Tapauksesta herääkin kysymys, miten on mahdollista, että hallinto-oikeuden käsittelyn voi ohittaa hakemalla uutta lupaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus varmistaa, että susien metsästykseen myönnetyistä poikkeusluvista jätetyt valitukset ehditään käsitellä asianmukaisesti eikä poikkeuslupien toimeenpanokiellon aikana myönnettävillä uusilla luvilla kierretä toimeenpanokiellossa olevia lupia? 
Helsingissä 2.2.2021 
Emma Kari vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Atte Harjanne vihr