Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.24

Kirjallinen kysymys KK 70/2020 vp 
Sofia Virta vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys psykoterapeuttien määrästä

Eduskunnan puhemiehelle

Psykoterapian saatavuudessa on valtakunnallisesti suuria puutteita, sillä psykoterapeuttien määrä ei ole lisääntynyt riittävästi suhteessa tarpeen kasvuun. Yksi syy tähän on, että psykoterapeuttikoulutus on monille siitä kiinnostuneille ammattilaisille aivan liian kallis.  

Psykoterapeuttikoulutus maksaa opiskelijalle noin 20 000 — 50 000 euroa  riippuen psykoterapiasuuntauksesta. Koulutukseen hakeutumismahdollisuudet eivät ole yhdenvertaiset kaikille alalle soveltuville koulutuksen kalliin hinnan vuoksi. Psykoterapiakoulutukseen hakeutuvat työskentelevät pääasiassa sosiaali-ja terveysalalla, jossa palkkataso on verraten matala. Näin ollen esimerkiksi jo pitkän työkokemuksen mielenterveysalalla tehneiden mahdollisuudet täydennyskouluttautua psykoterapiaa tarjoaviksi ammatilaisiksi ovat usein hyvin vähäiset ottaen huomioon sosiaalialan palkkauksen suhteessa psykoterapiakoulutuksen hintaan. Tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutus on ainoita terveydenhuollon koulutuksia, jotka opiskelija joutuu kustantamaan kokonaan itse. 

Mielenterveyspoolin viime vuonna julkaistussa kannanotossa todetaankin osuvasti, että koulutukseen pääsyn tulee toteutua soveltuvan pohjakoulutuksen saaneille ammattilaisille kyvykkyyden, ei varallisuuden perusteella. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä keinoin hallitus varmistaa, että psykoterapeutteja valmistuu riittävässä määrin tarpeeseen nähden, jotta jokaisella psykoterapiaa tarvitsevalla on mahdollista päästä psykoterapiaan oikea-aikaisesti? 
Helsingissä 19.2.2020 
Sofia Virta vihr 
 
Mari Holopainen vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Noora Koponen vihr 
 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Saara Hyrkkö vihr