Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 71/2015 vp

Viimeksi julkaistu 29.6.2015 12.17

Kirjallinen kysymys KK 71/2015 vp Kirjallinen kysymys tasa-arvoisen  avioliittolain sekä siihen liittyvien lakien voimaan saattamisesta

VilleNiinistövihrym.

Eduskunnan puhemiehelle

Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa 28.11.2014 äänin 105—92. Kyseessä on ensimmäinen eduskunnan hyväksymä kansalaisaloite. Aloitteen allekirjoitti yli 166 000 henkilöä. 

Hyväksytyn avioliittolain lisäksi on lakeja, joihin eduskunta päätöksessään edellytti muutoksia avioliittolain muuttuessa tasa-arvoiseksi. Esimerkiksi lakia rekisteröidystä parisuhteesta on muutettava, jottei samaan aikaan voi solmia rekisteröityä parisuhdetta sekä avioliittoa. Nämä muutokset ovat lähinnä teknisiä mutta tarpeellisia, jotta kaikki lait ovat kunnossa tasa-arvoisen avioliiton tullessa käyttöön keväällä 2017. 

Oikeusministeri Lindströmin viimeaikaiset lausunnot tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvien muutosten esittelemättä jättämisestä muodostavat ristiriidan ja epävarmuuden hallituksen tahdosta saattaa tasa-arvoinen avioliittolaki sekä siihen liittyvät lait voimaan. Hallituksen velvollisuus on toimia eduskunnan tahdon ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Ministerien tehtävä on viimeistellä eduskunnan velvoittamalla tavalla sen päätöksistä johtuvat käytännön asiat niin, että lainsäädäntö on yhdenmukaista ja toimivaa. 

Pääministeri Sipilä on puolestaan vakuuttanut hallituksen olevan sitoutunut viime eduskunnan edellyttämien lainsäädäntömuutosten toimeenpanoon. 

Länsimainen ihmisoikeuskäsitys on luonteeltaan laajentuvaa. Jos jokin oikeus on ihmisille annettu ja sen voidaan tulkita silloin olevan osa perusoikeuksia, ei sitä voi enää ottaa pois. Tasa-arvoinen avioliitto on ihmisoikeuskysymys. Olisi kunnioittavaa niitä ihmisiä kohtaan, joita tasa-arvoinen avioliitto koskee, että hallitus osoittaa toiminnassaan tukevansa lainsäädännön pitkäjänteisyyttä ja laajentunutta ihmisoikeuskäsitystä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus kunnioittaa edellisen eduskunnan tahtoa ja toteuttaa eduskunnan tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymisen edellyttämät muutokset muuhun lainsäädäntöön asianmukaisesti? 
Helsingissä 25.6.2015 
VilleNiinistövihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
HeliJärvinenvihr
JohannaKarimäkivihr
EmmaKarivihr
OzanYanarvihr
HannaHalmeenpäävihr
AnteroVartiavihr
SatuHassivihr
ToukoAaltovihr
KristaMikkonenvihr
JyrkiKasvivihr
PekkaHaavistovihr