Kirjallinen kysymys
KK
71
2015 vp
Ville
Niinistö
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys tasa-arvoisen  avioliittolain sekä siihen liittyvien lakien voimaan saattamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa 28.11.2014 äänin 105—92. Kyseessä on ensimmäinen eduskunnan hyväksymä kansalaisaloite. Aloitteen allekirjoitti yli 166 000 henkilöä. 
Hyväksytyn avioliittolain lisäksi on lakeja, joihin eduskunta päätöksessään edellytti muutoksia avioliittolain muuttuessa tasa-arvoiseksi. Esimerkiksi lakia rekisteröidystä parisuhteesta on muutettava, jottei samaan aikaan voi solmia rekisteröityä parisuhdetta sekä avioliittoa. Nämä muutokset ovat lähinnä teknisiä mutta tarpeellisia, jotta kaikki lait ovat kunnossa tasa-arvoisen avioliiton tullessa käyttöön keväällä 2017. 
Oikeusministeri Lindströmin viimeaikaiset lausunnot tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvien muutosten esittelemättä jättämisestä muodostavat ristiriidan ja epävarmuuden hallituksen tahdosta saattaa tasa-arvoinen avioliittolaki sekä siihen liittyvät lait voimaan. Hallituksen velvollisuus on toimia eduskunnan tahdon ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Ministerien tehtävä on viimeistellä eduskunnan velvoittamalla tavalla sen päätöksistä johtuvat käytännön asiat niin, että lainsäädäntö on yhdenmukaista ja toimivaa. 
Pääministeri Sipilä on puolestaan vakuuttanut hallituksen olevan sitoutunut viime eduskunnan edellyttämien lainsäädäntömuutosten toimeenpanoon. 
Länsimainen ihmisoikeuskäsitys on luonteeltaan laajentuvaa. Jos jokin oikeus on ihmisille annettu ja sen voidaan tulkita silloin olevan osa perusoikeuksia, ei sitä voi enää ottaa pois. Tasa-arvoinen avioliitto on ihmisoikeuskysymys. Olisi kunnioittavaa niitä ihmisiä kohtaan, joita tasa-arvoinen avioliitto koskee, että hallitus osoittaa toiminnassaan tukevansa lainsäädännön pitkäjänteisyyttä ja laajentunutta ihmisoikeuskäsitystä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus kunnioittaa edellisen eduskunnan tahtoa ja toteuttaa eduskunnan tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymisen edellyttämät muutokset muuhun lainsäädäntöön asianmukaisesti? 
Helsingissä 25.6.2015 
Ville
Niinistö
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Emma
Kari
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Antero
Vartia
vihr
Satu
Hassi
vihr
Touko
Aalto
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 29.6.2015 12.17