Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.12

Kirjallinen kysymys KK 72/2018 vp 
Silvia Modig vas ym. 
 
Kirjallinen kysymys nuorten asunnottomuuden kasvusta

Eduskunnan puhemiehelle

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n mukaan nuorten asunnottomuus on kasvanut 13 %, kun samaan aikaan muissa ryhmissä asunnottomuusluvut ovat pysyneet ennallaan tai pienentyneet. Todennäköisesti nuorten asunnottomuus on vielä tilastoitua suurempaa, koska monet majoittuvat väliaikaisesti kavereiden ja tuttavien luona eivätkä näy virallisissa tilastoissa. Lisäksi asuntopulan vuoksi monen nuoren muutto kotoa viivästyy vastentahtoisesti. 

Nuorten asunnottomuuden kasvuun on monia syitä. Asunnottomuuteen yhdistyy usein ongelmia monilla elämän osa-alueilla. Mielenterveys- ja päihdeongelmat, opiskelu- tai työpaikan puute sekä nykyinen tai aiempi lastensuojelun asiakkuus vaikeuttavat nuoren itsenäistä elämää. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asumisen korkea hinta on suuri este asunnon löytymiselle. 

Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, miten nuoria yritetään auttaa pois asunnottomuudesta. Auttavia tahoja ovat mm. lastensuojelun jälkihuolto, kaupungin vuokra-asunnot ja Nuorisoasuntoliitto. Vailla vakinaista asuntoa ry tarjoaa ruokaa ja oleskelumahdollisuuden päivisin, asuntolat yöpaikan yöksi. 

On selvää, etteivät toimet nuorten asunnottomuuden hoidossa ole riittäviä. Asunnottomuus on monien yhteenkietoutuneiden ongelmien summa, ja sen korjaamiseksi pitää huolehtia nuorten syrjäytymisen estämisestä, oikea-aikaisesta ja monipuolisesta perheiden tuesta, riittävistä lastensuojelun resursseista ja omakustannusvuokraisten asuntojen saatavuudesta. ARA-vuokra-asuntoja pitää rakentaa huomattavasti enemmän erityisesti pääkaupunkiseudulla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo puuttua nuorten lisääntyneeseen asunnottomuuteen ja 
miten hallitus aikoo lisätä omakustannevuokraisten asuntojen ja erityisesti opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista? 
Helsingissä 6.3.2018 
Silvia Modig vas 
 
Paavo Arhinmäki vas