Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.46

Kirjallinen kysymys KK 72/2021 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys eläinsuojelurikosten valvonnan tehostamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Eläinsuojelulain noudattamisen valvonnassa on vakavia puutteita. Käytännössä eläinsuojelurikosten kohdalla tekijä jää liian harvoin kiinni ja välttyy näin ollen rangaistukselta. Eläintenpitoon liittyviä väärinkäytöksiä ilmenee Suomessa laajalla rintamalla. Ongelmia ilmenee muun muassa eläintiloilla ja teurastamoilla sekä myös lemmikki- ja harrastuseläinten kohdalla. Viime aikoina esille on noussut äärimmäisen törkeä koiriin kohdistunut väkivalta suojelukoiraharrastuksen yhteydessä. Oikeutta eläimille -yhdistys on julkaissut salaa Paimiossa ja Loviisassa kuvattua videomateriaalia, jossa koiria potkitaan, lyödään ja kuristetaan. Lisäksi koirilla käytetään sähköpantoja, ja niitä koulutetaan antamalla kovia ja pitkäkestoisia sähköiskuja. Vaikuttaa siltä, etteivät kyseessä ole yksittäistapaukset vaan väkivaltaista koulutustapaa esiintyy laajemminkin suojelukoiraharrastuksen yhteydessä. 

Väkivaltaista koulutusta harjoittaa Oikeutta eläimille -yhdistyksen mukaan Saksanpaimenkoiraliitto ja sen alayhdistykset. Koulutuksiin on osallistunut yhdistyksen mukaan Saksanpaimenkoiraliiton hyväksymä koulutusmaalimies, jonka tehtävä on kouluttaa muita maalimiehiä. Saksanpaimenkoiraliitto tuomitsee tiedotteessaan väkivaltaiset koulutusmenetelmät sekä laittomien koirankoulutusvälineiden käytön liiton alaisessa suojelukoulutuksessa sekä kaikissa Suomen Kennelliiton tai Suomen Palveluskoiraliiton alaisissa tapahtumissa. Liiton mukaan ei-sallittuun koulutukseen ja ylilyönteihin on puututtava aina.  

Tässä esimerkkitapauksessa eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistö täyttyy videoissa esitetyn materiaalin perusteella. Vaikka eläinten väkivaltainen kohtelu on laitonta, tarvitaan valvontaa, jotta tekijät saataisiin vastuuseen julmasta eläinten kaltoinkohtelusta. Eläinsuojelulain valvonta on tällä hetkellä riittämättömällä tasolla estämään kyseiset laittomuudet. Viranomaisilla ei ole aina riittäviä valtuuksia puuttua vääryyksiin, ja resurssipula rajoittaa valvontatoimintaa sekä eläinsuojeluilmoituksiin reagointia. 

Eläinsuojeluvalvonnan resursseja on lisätty vuonna 2009 voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain kokonaisuudistuksen myötä. Nykytilanteen valossa resurssien lisääminen oli kuitenkin riittämätöntä. Positiivinen uudistus eläinsuojelurikoksiin puuttumisen osalta on ollut Helsingin poliisin eläinsuojelurikoksiin keskittyvän yksikön perustaminen sekä Itä-Suomen poliisin eläinpartio. Eläinsuojelurikosten selvittämiseen tulisikin olla oma erityisyksikkö jokaisessa poliisilaitoksessa. Eläinsuojelurikosten torjuntaa tulee edistää lisäämällä resursseja valvontatoimintaan sekä uudistamalla lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa rikosepäilyihin puuttumisen nykyistä matalammalla kynnyksellä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus tehostaa eläinsuojelurikosten valvontaa kehittämällä lainsäädäntöä ja  
onko valvontaa suorittaville viranomaisille luvassa lisäresursseja tämän vaalikauden aikana? 
Helsingissä 25.2.2021 
Ritva Elomaa ps 
 
Veikko Vallin ps 
 
Mari Rantanen ps 
 
Leena Meri ps