Viimeksi julkaistu 22.12.2021 9.27

Kirjallinen kysymys KK 725/2021 vp 
Pia Kauma kok 
 
Kirjallinen  kysymys  tekijänoikeuskorvausten  vaikutuksesta ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentaan

Eduskunnan puhemiehelle

Vuoden 2020 kevättalvella alkanut koronaviruspandemia on kohdellut kohtuuttoman kovalla tavalla luovan työn tekijöitä, sillä heidän työntekonsa on käytännössä välttämättömien rajoitustoimien myötä ollut rajoitettuna pitkiä aikoja kerrallaan. Uuden omikron-virusvariantin myötä jo kohta kaksi vuotta jatkunut pandemia uhkaa edelleen alan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Hallituksen taloudelliset tukimuodot koronakriisin aikana eivät ole myöskään kohdistuneet kaikille toimijoille tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän lisäksi luovan työn tekijöiden asema sosiaaliturvan väliinputoajana on korostunut entisestään.  

Nykyisen työttömyysturvajärjestelmän ongelmana luovan työn tekijöiden osalta on se, että saatu tekijänoikeuskorvaus ei kerrytä työttömyysturvaetuuden määrää. Työttömyyden kohdatessa saatu tekijänoikeuskorvaus kuitenkin leikkaa saatavaa työttömyysetuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tekijänoikeuskorvaukset eivät nosta ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää, mutta työttömyyden koittaessa ne tulkitaan ansiotuloksi, joka puolestaan laskee ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää ja saattaa pahimmillaan leikata työttömyyskorvauksen kokonaan.  

Asian ongelmallisuus ei ole uutta, sillä jo vuonna 2017 kahden ministeriön eli OKM:n ja TEM:n yhteinen työryhmä totesi raportissaan (Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina), että taiteilijoiden toimeentulo muodostuu useista erilaisista tulolähteistä. Osittain tästä syystä voidaan luovan työn tekijöiden katsoa olevan nykyisen monimutkaisen työttömyysturvajärjestelmämme väliinputoaja.  

Luovan alan työntekijöille onkin ominaista saada osa ansioistaan tekijänoikeuskorvauksina. Tekijänoikeuskorvauksella tarkoitetaan tekijänoikeuden (esim. kirjalliset teokset, taideteokset, valokuvat) käyttämisestä ja luovuttamisesta maksettavaa korvausta. Käytännön ongelma usealla alan toimijalla on, että tekijänoikeuskorvaukset maksetaan tilille takautuvasti ja joskus hyvinkin pitkän ajan kuluttua. Näin ollen tekijänoikeustuloja voi tulla myös työttömäksi jääneelle tekijälle, jolla ei ole muita tuloja. Nykyjärjestelmässä tämä tulo saattaa pahimmillaan leikata ansiosidonnaisen työttömyysturvan pois kokonaan.  

Tämä epäkohta ansiosidonnaisen työttömyysturvan määräytymisessä on ollut tiedossa jo pitkään, ja siitä on laadittu lukuisia valtiopäivätoimia, minkä lisäksi valtiovarainvaliokunta sekä sivistysvaliokunta ovat ottaneet asiaan kantaa. Vaikka asialle on puoluerajat ylittävä tuki, tilannetta ei silti ole edelleenkään korjattu.  

Asian voisi korjata siten, että muutetaan asetusta työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta (1332/2002) siten, että työttömyysetuutta määrättäessä huomioidaan myös tekijänoikeuskorvaukset. Täten tulo, joka laskee ansiosidonnaista työttömyysetuutta, myös kartuttaisi sitä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta luovan työn tekijät olisivat jatkossa työttömyysturvan osalta tasa-arvoisia muihin työntekijöihin verrattuna ja 
milloin hallitus aikoo ryhtyä toimiin, jotta tekijänoikeustulot tulisivat huomioiduiksi oikeudenmukaisella tavalla työttömyyskorvauksen suuruutta laskettaessa? 
Helsingissä 21.12.2021 
Pia Kauma kok