Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.44

Kirjallinen kysymys KK 726/2020 vp 
Ari Koponen ps 
 
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 325/2019 vp vähäisen autokouluopetuksen merkityksestä liikenneturvallisuudelle

Eduskunnan puhemiehelle

Kirjallisessa kysymyksessä KK 325/2019 vp totesin, että uuden ajokorttilain voimaantulon jälkeen autokouluopetus on vähentynyt merkittävästi, menestyminen erityisesti kuljettajantutkinnon teoriakokeissa on heikentynyt rajusti ja kustannukset ovat useilla jopa nousseet uusittavien teoria- ja ajokokeiden vuoksi.  

Silloinen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin vastasi kysymykseeni seuraavasti: "Eduskunta on hallituksen esitykseen ajokorttilain muuttamisesta antamaansa vastaukseen sisältyneissä lausumissa edellyttänyt, että valtioneuvosto seuraa ajokorttiuudistusten toteutumista erityisesti liikenneturvallisuuden ja yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumisen osalta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin [--]. Ajokorttilain uudistamisen vaikutuksia on seurattu tiiviisti lain voimaantulon jälkeen ja eduskunnan vastauksessa edellytetty seurantatutkimus tullaan käynnistämään vuoden 2020 aikana. [--] Muutoksia lakiin voidaan tarvittaessa tehdä selvitysten pohjalta."  

Vastauksessa mainittu seurantatutkimus on käynnistetty kesällä, ja nyt tuloksia odotellaan, vaikka uuden ajokorttilain konkreettiset seuraukset näkyvät viikoittain, jopa päivittäin, poliisin tiedotteissa heikentyneenä liikenneturvallisuutena. Esimerkiksi nuorten törkeät liikenteen vaarantamiset ovat lisääntyneet vuosien 2018 ja 2020 välillä noin 65 %. Lisäksi poliisin tietojen mukaan 15—17-vuotiaiden törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten lukumäärä nelinkertaistui uuden ajokorttilain voimaantulon jälkeen. Näitä alaikäisiä 17-vuotiaita autonkuljettajia on nyt enemmän kuin koskaan, sillä uudistus myös lievensi poikkeusluvalla myönnettävien ajokorttien perusteita. Melkein kaikille poikkeusluvan hakeneille lupa myönnetään, ja niitä oli viime vuonna lähes 12 000 kappaletta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Ymmärtääkö hallitus ammattimaisen autokouluopetuksen merkityksen liikenneturvallisuudelle ja  
kuinka monta kuolemaa ja törkeää liikenteen vaarantamista sallitaan tapahtuvan ennen kuin ajokorttilakiin tehdään tarvittavat korjaukset? 
Helsingissä 6.10.2020 
Ari Koponen ps