Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.12

Kirjallinen kysymys KK 73/2019 vp 
Minna Reijonen ps 
 
Kirjallinen kysymys puheterapeuttien koulutusohjelman aloittamisesta Itä-Suomen yliopistossa

Eduskunnan puhemiehelle

Puheterapeuteista on ollut pulaa jo pitemmän aikaa. Tämä on ollut havaittavissa eri puolilla Suomea, mutta erityisesti Itä-Suomessa. 

Kun puheterapiaa tarvitaan, niin palveluja olisi syytä olla oikea-aikaisesti saatavilla. Puhetera-pialla voi yksilön kannalta olla todella iso merkitys. 

Tällä hetkellä puheterapeutiksi voi voi opiskella Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Itä-Suomessa voi opiskella 13:a koulutusalaa. Koulutusohjelma sopisi hyvin Itä-Suomen yliopiston terveyspainotteisuuteen ja edistäisi puheterapian saatavuutta tasapuolisemmin koko Suomessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Milloin puheterapeuttien koulutusohjelma on mahdollista aloittaa Itä-Suomessa ja onko tätä suunniteltu? 
Helsingissä 20.8.2019 
Minna Reijonen ps