Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.56

Kirjallinen kysymys KK 735/2020 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys lisääntyneen etätyönteon vaikutuksista liikenteen vähenemiseen ja ruuhkamaksuihin

Eduskunnan puhemiehelle

COVID-19-epidemian aikana monelle työntekijälle ja koululaisille on tullut tutuksi etätöiden tekeminen kotoa käsin. Keväällä varsinkin jouduttiin tekemään nopeasti muutoksia kohti laajempaa etätöiden tekemistä. Pääasiassa kansalaiset ovat ottaneet etätyöt hyvin vastaan, ja esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön Digiloikasta vauhtia uuteen kasvuun ja hyvinvointiin — Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän loppuraportissahttps://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162459/LVM_2020_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y todetaan, että aiemmassa kyselytutkimuksessa peräti 40 % etätöitä tehneistä ei haluaisi palata vanhan toimistotyöskentelyn pariin. 

Positiivisten kokemusten perusteella on nähtävillä, että etätyöt tulevat lisääntymään ja jatkumaan koronaepidemiasta selviämisen jälkeenkin. Tämä tulee vaikuttamaan paitsi työskentelyyn toimistoissa ja kouluissa myös liikenteen määrään. Edellä mainitussa ministeriön raportissa todetaan: "Jos etätyön ja etäosallistumisen suosio pysyy kriisin jälkeen korkealla tasolla, tulee tämä vähentämään ihmisten päivittäistä liikkumisen tarvetta." Työmatkaliikenteessä ei ole palattu koronaepidemiaa edeltäviin ruuhkahuippuihin. Etätöiden yleistyessä onkin odotettavissa, että työmatkaliikenteen määrä vähenee. 

Koronaepidemia vaikuttaa raportin mukaan joukkoliikenteen matkustajamääriin, kun ihmiset välttävät ihmisjoukkoja. Etätöiden lisääntyessä työmatkaliikenne vähenee myös joukkoliikenteessä. Epidemiasta toipuminen ja joukkoliikenteen matkustusmäärien palautuminen kestänevät tovin.  

Hallitus on tuomassa liikenteelle ruuhkamaksuja, joiden perimmäiseksi tavoitteeksi on ilmoitettu kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä linjaus tarkoittaisi autoilijoiden jo ennestään korkeiden kustannusten lisäämistä. Ruuhkamaksujen on esitetty olevan jopa uusi vero työhön kulkemisesta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus on huomioinut etätöiden lisääntymisen omissa linjauksissaan ja 
onko vähentyvän työmatkaliikenteen määrä huomioitu suunnitelmissa tuoda ruuhkamaksuja autoilijoille ja 
millaisena hallitus näkee joukkoliikenteen tulevaisuuden, erityisesti maakuntien pienemmissä kaupungeissa? 
Helsingissä 8.10.2020 
Jussi Wihonen ps