Viimeksi julkaistu 13.1.2022 14.27

Kirjallinen kysymys KK 748/2021 vp 
Noora Koponen vihr 
 
Kirjallinen kysymys doulapalveluiden ottamisesta osaksi perhepalveluita

Eduskunnan puhemiehelle

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutoshankkeessa halutaan siirtää painopistettä ennalta ehkäiseviin, perhelähtöisempiin ja kustannustehokkaampiin palveluihin. Myös uusi eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä on ilmaissut huolensa odotus- ja vauva-ajan palveluiden saatavuudesta. Koronakriisin tiedetään lisäävän psyykkistä oireilua, stressiä ja eriarvoisuutta pikkulapsiperheissä muodostaen pitkäkestoisen riskin lapsen kehitykselle. Odotus, synnytys ja lapsivuodeaika ovat mullistavia hetkiä perheen elämässä, ja on erittäin tärkeää, että perhe tulee silloin kuulluksi ja kokee hoidon jatkuvuutta. Doulan tuki tarjoaa apua juuri tähän elämänvaiheeseen. 

Doula on synnytystukihenkilö, joka tarjoaa henkistä, fyysistä ja tiedollista tukea synnyttäjälle sekä mahdolliselle tukihenkilölle heidän toiveidensa mukaisesti odotusaikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen. Doula ei tee terveydenhoidon toimenpiteitä eikä diagnosoi. Doulan avulla synnytyspelot helpottuvat, tieto synnytyksestä lisääntyy, odottaja kokee vähemmän stressiä ja synnytyksessä tulee tutkitusti vähemmän komplikaatioita. Doulan kanssa synnyttäneet tarvitsivat vähemmän synteettistä oksitosiinia ja lääkkeellistä kivunlievitystä, heidän synnytyksensä käynnistyivät useammin luonnollisesti ja päätyivät harvemmin sektioon. Vauvat tarvitsivat harvemmin tehohoitoa synnytyksen jälkeen, ja synnyttäneillä oli harvemmin huonoja synnytyskokemuksia sekä synnytyksen jälkeistä masennusta. Doula edistää perheen henkistä ja fyysistä terveyttä raskausaikana, synnytyksessä ja lapsivuodeaikana. 

Doulapalvelu on kustannustehokas matalan kynnyksen ennalta ehkäisevä palvelu, josta kaikenlaiset perheet erilaisissa elämäntilanteissa voivat hyötyä. Useat maat, kuten Yhdyvallat, Alankomaat ja Islanti, tarjoavat doulapalveluita osana perhepalveluita. Doulapalvelu on osa tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa hoitoa, mikä parantaa perheiden hyvinvointia sekä tuomalla samaan aikaan kustannussäästöjä suoraan vähentyneinä toimenpiteinä että vähentämällä niistä johtuvia komplikaatioita ja lisäämällä hyviä elinvuosia. Esimerkiksi synnytystraumat heikentävät kiintymyssuhteen rakentumista ja lisäävät tarvetta perheneuvolan palveluille. 

Doulatoiminta tulisi saada kaikkien doulaa haluavien perheiden saataville, ja se voisi olla osa palvelusetelillä toimivaa palvelua. Palvelusetelillä perhe voisi palkata itselleen sertifioidun doulan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten voimme tarjota näyttöön perustuvan sertifioidun doulan palvelut kaikille doulan haluaville perheille ja  
voimmeko kehittää näyttöön perustuvia perhepalveluita tarjoamalla perheille sertifioidun doulan tarjoamaa doulapalvelua palvelusetelillä? 
Helsingissä 13.1.2022 
Noora Koponen vihr