Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.01

Kirjallinen kysymys KK 749/2020 vp 
Ari Koponen ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys sisäilmasta sairastuneiden asunnottomuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Sanna Marinin hallitusohjelmassa on luvattu selvittää valtion mahdollisuutta auttaa sisäilmasairauden vuoksi asunnottomina olevia. Yhteiskunnallisesti on tärkeää tuoda esiin sisäilmasairauksiin sairastuneiden tilanne. Asunnottomia auttava palvelujärjestelmä ei tällä hetkellä tunnista sisäilmasairastumisesta johtuvaa asunnottomuutta, eikä kunnilla ole sisäilmaesteettömiksi rakennettuja asuntoja tarjolla.  

Hallitusohjelmassa on myös luvattu puolittaa asunnottomuus hallituskauden aikana. Jotta määrän voidaan sanoa puolittuneen myös sisäilmasta sairastuneiden kodittomien kohdalla, on heidän määränsä ensin selvitettävä. Jotta heitä voidaan asuttaa, tarvitaan sisäilmasta sairastuneille soveltuvia sisäilmaesteettömiä asuntoja tai vähintään rakentamisen mahdollistavia tontteja ja tarkoitukseen korvamerkittyä taloudellista tukea. Valtion SisäTuki-hankkeessa on käynnistetty selvitystyö sisäilmasairaiden tilanteesta, mutta ainakaan toistaiseksi ei esimerkiksi kyselyä sisäilmasta sairastuneiden kodittomien keskuudessa ole tiettävästi tehty, saati aloitettu. Selvityksen olisi määrä valmistua keväällä 2021. 

Yhtenä vaihtoehtona ongelmaan on esitetty ARA-tukea, jolloin valtio ja kunnat voisivat ARA:n erityisryhmien rahoituksen turvin rakentaa sisäilmaesteettömiä vuokra-asuntoja. Kunnat voisivat myös tukea kodittomien omia rakennusprojekteja kaavoittamalla tontteja sisäilmaesteettömän rakentamisen sallivine rakennuslupineen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo selvittää sisäilmasta sairastuneiden kodittomien määrän ja milloin tähän selvitystyöhön ryhdytään, 
millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä sisäilmasairauden vuoksi asunnottomiksi joutuneiden asuttamiseksi sisäilmaesteettömiin koteihin,  
miten hallitus aikoo selvittää, mitä sisäilmaesteetön rakentaminen käytännössä on eli miten voidaan taata asunnottomille soveltuvat asunnot ja  
onko hallitus harkinnut ARA-tuen tai muiden valtion tukien käyttöä tämän erityisryhmän asuttamiseksi tai esimerkiksi pilottihankkeen käynnistämistä? 
Helsingissä 13.10.2020 
Ari Koponen ps 
 
Pauli Kiuru kok 
 
Tarja Filatov sd 
 
Tiina Elo vihr