Kirjallinen kysymys
KK
75
2019 vp
Tiina
Elo
vihr
Kirjallinen kysymys taantuneiden vesilintulajien metsästyksen rajoittamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Vesilintujen metsästys alkoi tänä vuonna tiistaina 20.8. kello 12. Metsästäjäliitto ja BirdLife ovat yhdessä ilmaisseet huolensa taantuneiden lajien tilanteesta ja kehottaneet välttämään taantuneiden lajien metsästämistä. 
Monen Suomessa tärkeän riistavesilinnun kanta on taantunut koko 2000-luvun ajan, ja suuri osa lajeista on nykyisin uhanalaisia. Riistavesilinnuista punasotka on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi, tukkasotka, haahka ja nokikana erittäin uhanalaisiksi sekä taigametsähanhi, haapana, jouhisorsa ja heinätavi vaarantuneiksi. Punasotkan metsästys ja haahkan syysmetsästys on tänä vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, mutta muiden uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien metsästys on sallittua. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä taantuneiden vesilintulajien metsästämisen rajoittamiseksi ja niiden kantojen elinvoimaisuuden turvaamiseksi? 
Helsingissä 21.8.2019 
Tiina
Elo
vihr
Viimeksi julkaistu 21.8.2019 11.13