Kirjallinen kysymys
KK
8
2019 vp
Mikko
Kärnä
kesk
Kirjallinen kysymys hallituksen suurpetopolitiikasta
Eduskunnan puhemiehelle
Antti Rinteen hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut harjoittamaan suurpetopolitiikkaa monipuolisella keinovalikoimalla mukaan lukien kanta-arvioihin ja hoitosuunnitelmiin perustuva metsästys, poikkeusluvat, vahinkojen ennaltaehkäisy sekä ennakoiva viestintä. Samoin hallitus on sitoutunut vaikuttamaan EU:ssa kansallisten erityispiirteiden tunnistamiseen sekä joustavuuden ja liikkumavaran lisäämiseen petopolitiikassa. Näille toimenpiteille on tarvetta, sillä erityisesti maamme susikanta on kestämättömällä tasolla ja susia liikkuu jatkuvasti jopa taajama- alueilla sekä kaupungeissa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, että ylimääräisten susien poistaminen ihmisten pihapiireistä, taajamista ja kaupungeista tehostuu nykyisestä ja  
edistääkö hallitus EU:ssa politiikkaa, jossa sudet siirretään luontodirektiivissä kevyemmän suojelun piiriin? 
Helsingissä 7.6.2019 
Mikko
Kärnä
kesk
Viimeksi julkaistu 7.6.2019 16.19