Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.45

Kirjallinen kysymys KK 81/2015 vp 
Sari Essayah kd ym. 
 
Kirjallinen kysymys hallitusohjelman kirjauksesta Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamisessa

Eduskunnan puhemiehelle

Juha Sipilän hallitusohjelman seitsemännessä luvussa "Biotalous ja puhtaat ratkaisut" on todettu seuraavaa: "Uudistetaan Metsähallituksen lainsäädäntö vastaamaan EU:n vaatimuksia ja selkeytetään sen johtamisjärjestelmä." Edellä mainitusta hallitusohjelman kirjauksessa ei kuitenkaan tarkenneta, mihin yksittäisiin EU-vaatimuksiin tässä kohdassa viitataan, eikä siitä näin ollen ilmene, mitä tähän mahdolliseen uudistukseen sisältyisi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin EU:n vaatimuksiin hallitusohjelmassa viitataan ja 
mitä Metsähallituksen suunniteltuun lainsäädännön uudistamiseen sisältyisi? 
Helsingissä 29.6.2015 
Sari Essayah kd 
 
Peter Östman kd