Kirjallinen kysymys
KK
86
2018 vp
Laura
Huhtasaari
ps
Kirjallinen kysymys lapsen huollon ja tapaamisoikeuden muuttamista koskevan hallituksen esityksen valmistumisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Vuonna 2015 uutisoitiin, että hallitus aikoo kirjoittaa uusiksi lain, joka säätelee lapsen oikeutta tavata vanhempiaan erotilanteessa. Hallitusneuvotteluista julkistetun taustamuistion mukaan uudistus toteutetaan niin, että erotilanteessa turvataan lapsen ihmissuhteet äitiin, isään ja isovanhempiin. Äskettäin oikeusministeriöstä saamani tiedon mukaan hallituksen esitys lapsen huollon ja tapaamisoikeuden muuttamisesta on tulossa, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole tiedossa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Koska lapsen huollon ja tapaamisoikeuden muuttamista koskeva hallituksen esitys on tulossa ja  
miksi asian hoitamisessa on kestänyt jo melkein kolme vuotta? 
Helsingissä 14.3.2018 
Laura
Huhtasaari
ps
Viimeksi julkaistu 14.3.2018 15:55