Kirjallinen kysymys
KK
9
2019 vp
Johan
Kvarnström
sd
ym.
Kirjallinen kysymys rantaradan parantamisesta ja kehittämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Turun ja Helsingin välinen Karjaan kautta kulkeva rautatieyhteys eli rantarata on Etelä-Suomen infrastruktuurin merkittävimpiä liikenneväyliä. Väylä on kuitenkin nykyisin hyvin altis myöhästymisille. Koska sillä on useita osuuksia, joilla ei ole kaksoisraiteita, myöhästyminen johtaa toiseen ja ongelmat kasautuvat. 
Rataosuuteen on panostettava, jotta siitä tulisi toimiva ja sillä olisi edellytyksiä pysyä aikataulussa. Rataosuudelle tarvitaan ennen kaikkea kaksoisraiteita nykyistä useammille osuuksille ja muutamia perusparannuksia. Erityisesti työmatkalaiset ja opiskelijat tarvitsevat toimivaa junaliikennettä. Jos junaliikenne ei ole luotettavaa, ihmiset valitsevat suuremmalla todennäköisyydellä sen sijaan auton, mikä on ympäristön kannalta huonompi vaihtoehto. Panostukset nykyiseen Turun ja Helsingin väliseen junayhteyteen ovat ilmastonmuutoksen kannalta perusteltuja myös ympäristönäkökulmasta. Rantaradan toimivuus on myös suunnattoman tärkeä kysymys monille Länsi-Uudenmaan kunnille. 
Länsi-Uudenmaan kunnissa pelätään, että rantarataa ei huolleta ja kehitetä Turun ja Helsingin välille suunniteltavan Lohjan kautta kulkevan rautatieyhteyden takia. On kuitenkin selvää, että strategisesti merkittävä rantarata on ainoa yhteys kahden suuren kaupungin välillä vielä useita vuosia, ja se säilyisi lisäpanostuksia vaativana tärkeänä yhteytenä, vaikka jokin muu yhteys toteutettaisiinkin tulevaisuudessa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo parantaa ja kehittää rantarataa toimivan henkilöjunaliikenteen varmistamiseksi rataosuudella Turku—Karjaa—Helsinki? 
Helsingissä 7.6.2019 
Johan
Kvarnström
sd
Anders
Adlercreutz
r
Viimeksi julkaistu 11.6.2019 16.01