Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.40

Kirjallinen kysymys KK 900/2020 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys koronaohjeistuksista tiedottamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Uusimmassa viikoittaisessa STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksessa (26.11.) annettiin jälleen synkkiä tilannearvioita koronatilanteen kehityksestä pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Koronatilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan syksyn mittaan, ja nyt monilla paikoilla lähestytään leviämisvaihetta. Pääkaupunkiseudulla annettiin jo aiemmin tällä viikolla ilmoitus tiukemmista koronarajoituksista, kun tilanne paheni viikonlopun aikana ja viime viikolla annetut linjaukset näyttäytyivät liian tehottomina.  

Tosin kummassakaan tiedotuksessa ei juuri tiedotettu tehdyistä tai voimaan tulevista päätöksistä. Kun erilaisia ja eri toimijoiden järjestämiä tiedotustilaisuuksia on nyt järjestetty keväästä asti ja mediassa korona on ollut pääuutisena jo monta kuukautta, ei ole ihme, että kansalaisten keskuudessa saattaa olla ns. koronaväsymystä ja on vaikea ottaa selkoa, mitkä ovat ajankohtaiset määräykset, kuka niitä antaa ja milloin ne tulevat voimaan. Esimerkiksi torstain 26.11. tiedotustilaisuudessakin mainittiin, että STM suosittelee kauppakeskusten yleisten oleskelutilojen sulkemista, mutta ei tarkennettu, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi ja milloin se tulisi voimaan. Tarkennusta saatiin toki Ilta-Sanomien uutisessa tiedotustilaisuuden jälkeen.https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007643310.html 

On erityisen tärkeää, että kansa saa ajankohtaista tietoa ja pysyy kartalla koronamääräysten, -suositusten ja -rajoitusten suhteen. Nyt jää kuitenkin moni asia epäselväksi, kun ennen varsinaisten päätösten tekemistä järjestetään tiedotustilaisuus suunnitelluista toimista. Kansalle ei ehkä ole selvää, että päätösten tekeminen saattaa vaatia esimerkiksi muutoksia lakeihin, mikä vie taas oman aikansa. Kansa tarvitsee tietoa päätöksistä, ei suunnitelmista.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Tunnustaako hallitus ongelman epäselvästä viestinnästä koronaohjeistuksen suhteen,  
miten hallitus aikoo parantaa omaa ja auttaa muita toimijoita parantamaan viestintäänsä koronatilanteen ja -ohjeistuksen suhteen ja 
aikooko hallitus jatkossa järjestää tiedotustilaisuuksia ennemmin tekemistään päätöksistä kuin aiesuunnitelmista, joiden toteuttamiseen menee viikkoja? 
Helsingissä 27.11.2020 
Jussi Wihonen ps