Kirjallinen kysymys
KK
91
2015 vp
Laura
Huhtasaari
ps
Kirjallinen kysymys turvapaikkojen myöntämisen kriteereistä
Eduskunnan puhemiehelle
Ulkomaalaislaissa olevat edellytykset turvapaikan antamiselle ovat samat kuin Geneven pakolaissopimuksessa, johon Suomi on sitoutunut. Pakolaisaseman saa 
ulkomaalainen, joka on saanut turvapaikan Suomessa 
pakolaisuuden perusteella oleskeluluvan saanut ulkomaalainen, joka on otettu pakolaiskiintiössä Suomeen 
edellä mainitun ulkomaalaisen perheenjäsen, joka on saanut perhesiteen perusteella oleskeluluvan ja joka on katsottava pakolaiseksi. 
Jos turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty, voidaan turvapaikkahakemuksen perusteella myöntää oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella eli toissijainen suojeluasema. Myös jos turvapaikan tai toissijaisen suojelun edellytykset eivät täyty, voidaan oleskelulupa myöntää humanitaarisen suojelun perusteella. 
Viro ei myönnä toissijaisin tai humanitaarisin perustein turvapaikkaa. Viro myöntää turvapaikan, jos turvapaikkakriteerit täyttyvät. Voisiko Suomi myös luopua muiden kuin turvapaikkakriteerien oikeuttamien henkilöiden toissijaisten ja humanitaaristen oleskelulupien myöntämisestä? 
Vuonna 2013 turvapaikkaan oli oikeutettu 556 henkilöä. Toissijaisen ja humanitaarisen suojelun perusteella myönnettiin 791 myönteistä päätöstä. Virosta turvapaikkaa vuonna 2013 haki 97 henkilöä, ja seitsemälle (7) myönnettiin turvapaikka. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että Suomessa luovutaan muiden kuin turvapaikkakriteerien oikeuttamien henkilöiden toissijaisten ja humanitaaristen oleskelulupien myöntämisestä? 
Helsingissä 30.6.2015 
Laura
Huhtasaari
ps
Viimeksi julkaistu 1.7.2015 11:49