Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.35

Kirjallinen kysymys KK 925/2020 vp 
Riikka Purra ps 
 
Kirjallinen kysymys korkeakoulujen aloituspaikoista Uudellamaalla

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitus haluaa nostaa suomalaisten osaamista ja koulutustasoa. Työikäisen väestön tarve jatkuvaan oppimiseen kasvaa työmarkkinoiden murroksessa.  

Vuosina 2017—2019 yli 30 prosenttia maan ylioppilaista valmistui Uudeltamaalta, mutta seuraavan syksyn yhteishaussa maakuntaan kohdistui vain suunnilleen 26 prosenttia aloituspaikoista. Vuonna 2019 Uudellamaalla 25—34-vuotiaista vain 42,1 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon. Määrä on auttamattomasti liian pieni Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn ja riittävän osaamisen tason varmistamisen kannalta. Ongelma on rakenteellinen ja vaikuttaa negatiivisesti metropolialueen kilpailukykyyn.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on korkeakoulujen esitysten pohjalta päättänyt syksyllä lisäaloituspaikkojen suuntaamisesta. Lisäykset eivät kuitenkaan riittävästi tunnista Uudenmaan erityistä roolia ja merkitystä. Uudenmaan korkeakoulujen vetovoimaisuus myös muualta Suomesta tulevien kohdalla on edelleen kasvussa: vuosien 2018—2020 aikana ensisijaisesti Uudenmaan korkeakouluihin hakeneiden määrä on noussut 34 prosentista 44 prosenttiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä toimia hallitus aikoo tehdä lisätäkseen korkeakoulutettujen määrää Uudellamaalla ja  
aikooko hallitus edistää korkeakoulupaikkojen lisäystä erityisesti Uudellemaalle?  
Helsingissä 7.12.2020 
Riikka Purra ps