Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 93/2016 vp

Viimeksi julkaistu 9.5.2017 14.06

Kirjallinen kysymys KK 93/2016 vp Kirjallinen kysymys täydennyspoliisijärjestelmän kehittämisestä

UllaParviainenkesk

Eduskunnan puhemiehelle

Täydennyspoliisijärjestelmä luotiin jo 1990-luvulla. Suomessa on noin 2 000 täydennyspoliisiksi kouluttautunutta kansalaista, joilla ei ole ollut tehtäviä. Tällä hetkellä täydennyspoliisin käyttö on rajoitettu poikkeusoloihin.  

Täydennyspoliisijärjestelmän tulevaisuutta pohtinut työryhmä jätti raporttinsa 4.2.3015. Työryhmä esitti, että täydennyspoliisijärjestelmä tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää. Kehittämiskohteina työryhmä esitti, että poikkeusolojen lisäksi täydennyspoliisia voitaisiin käyttää muulloinkin, jos yhteiskunnan turvallisuus sitä edellyttää. Tämä vaatisi valtioneuvoston päätöstä, joka takaisi sen, ettei täydennyspoliisia käytettäisi kevein perustein.  

Täydennyspoliisin motivaation ja koulutuksen vuoksi on myös syytä harkita täydennyspoliisin käyttämistä rajatuilla valtuuksilla yleisötilaisuuksissa ja liikenteenohjaustehtävissä. Tämä tapahtuisi poliisilaitoksen päätöksellä ja poliisin ohjauksessa Täydennyspoliisit voisivat siten toimia poliisin tukena, ja tämä antaisi poliisille mahdollisuuden keskittyä varsinaisiin ja vaativiin poliisin tehtäviin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten täydennyspoliisijärjestelmää on tarkoitus kehittää?  
Helsingissä 26.2.2016 
UllaParviainenkesk