Kirjallinen kysymys
KK
93
2018 vp
Martti
Mölsä
sin
Kirjallinen kysymys yritysten ja yhdistysten tietojen muuttamisesta Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin
Eduskunnan puhemiehelle
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) nettisivuilta löytyvällä lomakkeella voi ilmoittaa muutoksesta tai lopettamisesta kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Paperisella ilmoituksella voidaan esimerkiksi ilmoittaa uudet jäsenet yrityksen hallitukseen ja muuttaa yrityksen osoitetta. PRH:n mukaan paperisten ilmoitusten käsittely kestää 18 päivää. Muutokset kuitenkin menevät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) heti, vaikka asian käsittely on kesken. Mikäli yrittäjä on ilmoittanut yhteystietoihin myös sähköpostiosoitteensa, hän saa vireillä olevat muutokset tietoonsa nopeasti. Kaikki yrittäjät eivät kuitenkaan tahdo julkaista sähköpostiosoitettaan kaupparekisterissä. 
PRH:n johtava lakimies Jouko Koitto (Suomen Yrittäjien verkkosivut 1.2.2018) tietää paperisten muutosilmoitusten riskit. Kuka tahansa voi ilmoittaa muutokset, vaikka postitse. PRH:lla ei myöskään ole resursseja soittaa jokaisen ilmoituksen perään, sillä niitä voi olla vuosittain kymmeniätuhansia. Kaikkia ei voi myöskään pakottaa käyttämään sähköistä ilmoitusta. 
Vuonna 2016 oli selkeästi järjestäytynyttä toimintaa, jossa ilmoitettiin hallituksen jäsenten muutoksia toimiviin yrityksiin. Näin yritettiin päästä käsiksi yrityksen pankkitileillä oleviin varoihin sen jälkeen, kun merkintä kaupparekisteriin oli tehty. Näitä tapauksia oli 20—30, mutta noin puolet onnistuttiin estämään käsittelyprosessia muuttamalla eikä henkilömuutoksia siten rekisteröity. Yksi tapauksista oli tehty sähköisessä asiointimenettelyssä, sillä ilmeisesti henkilön pankkitunnukset olivat joutuneet vääriin käsiin. Yhtiöt itse tai PRH tekivät tapauksista tutkintapyynnön poliisille, kertoo PRH:n johtava lakimies Jouko Koitto. 
Vastaavanlaisia tietojen muutoksia on tiedossa myös yhdistysrekisteristä. Yhdistysrekisteriin ilmoitetaan kahdenlaisia nimenkirjoittajia: sääntömääräisiä nimenkirjoittajia ja määrättyjä nimenkirjoittajia. Nimenkirjoittajien muutokset ilmoitetaan yhdistysrekisteriin sähköisesti tai paperilomakkeella. Hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Jos ilmoitetaan uusi puheenjohtaja, hän allekirjoittaa ilmoituksen. Ilmoituksen voi allekirjoittaa vain yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Ilmoitus maksetaan palvelussa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla, kun ilmoitus on valmis ja allekirjoitettu. 
Käytännössä muutoksen voi tehdä kuka tahansa täysin ulkopuolinen henkilö, joka tietää yhdistyksen nimen. Yhdistyksen nimen perusteella voi etsiä yhdistyksen rekisterinumeron PRH:n yritysnetti-palvelusta. Esimerkiksi yhdistyksen nimenkirjoittajien muutokset tehdään sähköisessä palvelussa PRH:n nettisivuilla. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Tämän jälkeen voi sähköisesti muuttaa yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin tiedot yhdistysrekiSteriin. 
Mikäli paperisella lomakkeella tehtäviä muutoksia ei vietäisi heti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ja yrittäjälle ilmoitettaisiin muutoksista myös muutoin kuin sähköpostilla, pystyttäisiin näitä yritysten ja yhdistysten kaappauksia ehkäisemään. Lisäksi ei voi olla mahdollista, että kuka tahansa voi muuttaa yhdistyksen tietoja PRH:n verkkopalvelussa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, että Patentti- ja rekisterihallitus muuttaa paperisen yritysten muutosilmoituksen käsittelyä niin, että se varmistaa ilmoituksen sisällön oikeellisuuden ennen kuin muutokset menevät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, ja että yhdistyksen tietoja ei voi muuttaa kuka tahansa PRH:n verkkopalvelussa? 
Helsingissä 20.3.2018 
Martti
Mölsä
sin
Viimeksi julkaistu 21.3.2018 10:23