Kirjallinen kysymys
KK
94
2017 vp
Tytti
Tuppurainen
sd
Kirjallinen kysymys yhteisöpedagogiikan ruotsinkielisen opetuksen tilanteesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa yhteisöpedagogiikan ammattikorkeakouluasteen ruotsinkielisen koulutusohjelman järjestämisestä on ainoana oppilaitoksena vastannut ammattikorkeakoulu Novia. Vuonna 2017 ei kyseiseen koulutusohjelmaan oteta enää kuitenkaan uusia opiskelijoita, vaan koulutusohjelma on määrä lakkauttaa. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, tullaanko yhteisöpedagogiikan ammattikorkeakouluasteen ruotsinkielistä koulutusta järjestämään toisessa oppilaitoksessa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen ruotsinkielisen yhteisöpedagogiikan opetuksen tilanteesta ja 
mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen yhteisöpedagogiikan koulutuksen ruotsin kielellä? 
Helsingissä 16.3.2017 
Tytti
Tuppurainen
sd
Viimeksi julkaistu 17.3.2017 14:03