Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.01

Kirjallinen kysymys KK 94/2019 vp 
Mikko Savola kesk 
 
Kirjallinen kysymys puheterapeuttien koulutuksen lisäämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on ollut pula puheterapeuteista vuosien ajan. Suurin tarve on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä, puheen virheiden korjaamisessa ja kielellisten erityisvaikeuksien kuntouttamisessa. 

Puheterapiaa tarvitsevia on kaikissa ikäryhmissä, ja seuraukset pitkittyneistä puheongelmista ovat merkittäviä ja kasvattavat varsinkin hyvinvointiin, omien mahdollisuuksien löytämiseen ja jopa elinkeinon hankkimiseen liittyvien ongelmien riskiä. 

Puheterapian tarve on monimutkaisempi kuin pelkkien äänteiden puuttuminen, sanojen ja puheen puuttuminen tai puheenymmärtämisen ongelma. Kyseessä voi olla puheen sujuvuuden ongelma tai syömisen vaikeudet. Puheongelman korjaaminen on myös sitä helpompaa, mitä nopeammin ja nuorempana se aloitetaan. 

Alan toimijoiden mukaan Suomessa ei ole sellaista paikkakuntaa tai aluetta, jossa puheterapiaresursseja olisi riittävästi tarjolla, ja kuitenkin puheterapia on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta, jolla on hoitotakuu. 

Etelä-Pohjanmaalla perheiden tuskastuminen on laajaa. Esimerkkiseutukunnalla on yksi ainoa vakinainen puheterapeutti ja toinen saatavilla ostopalveluna. Tapaamiset sopivat huonosti perheiden arkeen, koska ne ovat usein toisessa kunnassa ja saadun ajan uudelleen järjestely voi venyttää tapaamista kauas. Myöskään uusia puheterapeutteja ei löydy, sillä viranomaisen mukaan niitä ei yksinkertaisesti ole. 

Viiteen logopedian koulutukseen otetaan puheterapeuttiliiton mukaan opiskelemaan vuosittain vain noin sata opiskelijaa. Hakijoista vain muutama prosentti pääsee sisään opintoihin. On esitetty arvioita, että vuosittainen opiskelijoiden määrä olisi syytä ainakin puolitoistakertaistaa riittävän työntekijäresurssin saavuttamiseksi. Samalla on hyvä selvittää logopedian muuntokoulutusmahdollisuudet. Uuden logopedian opintokokonaisuuden voisikin toteuttaa Seinäjoen, Kokkolan ja Vaasan alueella koulutuksen alueellisen kattavuuden parantamiseksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin välittömiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä puheterapeuttien koulutuspaikkojen lisäämiseksi ja alan ammattilaisten riittävyyden turvaamiseksi koko Suomessa? 
Helsingissä 30.8.2019 
Mikko Savola kesk