Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.05

Kirjallinen kysymys KK 94/2020 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys opiskelijoiden vuositulorajoista

Eduskunnan puhemiehelle

Opiskelijoiden pääasiallinen tulonlähde opiskeluaikana on opintoraha, jonka suuruus 18 vuotta täyttäneelle itsenäisesti asuvalle opiskelijalle on noin 250 euroa. Opintorahan lisäksi opiskelija voi hakea yleistä asumistukea ja opintolainaa. Moni opiskelija rahoittaa opiskeluitaan kesäisin työskentelemällä ja osa käy opiskeluiden ohella osa-aikatöissä. 

Osa-aikatöillä opiskelijat pystyvät rahoittamaan kulujaan paremmin, ja rahaa  jää  vuokran  ja ruuan lisäksi muuhunkin kuluttamiseen. Työskentely opiskelun ohella vaatii ajankäytön hallintaa ja ahkeraa luonnetta. Osa-aikatöissä opiskelijat saavat arvokasta työkokemusta opiskelun ohella.  

Kelan määräämät opiskelijoiden vuositulorajat aiheuttavat paljon harmia. Kelan vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 696 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 2 078 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. Jos tulot ylittävät vuositulorajan enintään 232 eurolla, opiskelijan ei tarvitse perua tai palauttaa tukea eikä maksaa sitä takaisin myöhemmin opintotuen tulovalvonnassa.  

Jos opiskelija pystyy suorittamaan opiskelunsa kunnialla ja samalla käymään töissä, on varsin kohtuutonta, että opiskelijaa rangaistaan tulorajojen ylittämisestä. Esimerkiksi osa-aikatöissä on vaikea arvioida pidemmän ajan tuloja, kun ei ole varmuutta, paljonko töitä on tarjolla. Kelan tekemä monen sadan euron takaisinperintä voi iskeä opiskelijan talouteen rajusti. Työnteon ei tulisi olla rangaistavaa opiskelun ohella, vaan opiskelijoita pitäisi päinvastoin palkita ahkeruudesta. Kun opiskelijat elävät muutenkin pienituloisuusrajan alapuolella, tulisi heille sallia mahdollisuus saada lisätienestiä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus nostaa opiskelijoiden vuositulorajoja ja 
onko hallituksen mielestä kohtuullista, että kaikkein ahkerimpia opiskelijoita rangaistaan työnteosta ja  
miten hallitus aikoo kehittää opiskelijoiden toimeentuloa? 
Helsingissä 25.2.2020 
Jussi Wihonen ps