Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.18

Kirjallinen kysymys KK 98/2020 vp 
Petri Honkonen kesk 
 
Kirjallinen kysymys Hansel Oy:n kilpailutuksista

Eduskunnan puhemiehelle

Hansel Oy ja Kuntaliiton KL-Kuntahankinnat Oy:n toimintojen yhdistämisen mahdollistavasta laista säädettiin eduskunnassa joulukuussa 2018. Ennen eduskunnan päätöstä asia oli käsiteltävänä talousvaliokunnassa (13.11.2018), joka mietinnössään piti yhdistymistä perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. Mietinnössään talousvaliokunta edellyttää pk-yritysten mahdollisuutta päästä mukaan hankintamarkkinoille:  

"Hankintoja tulee tehdä myös sellaisina kokonaisuuksina, että pienemmätkin toimijat pääsevät osallistumaan valtion ja kuntien hankintoihin muutoinkin kuin alihankkijoina. Tätä voidaan helpottaa erityisesti hankintojen jakamisella tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. Hankintalain 75 § koskee hankintojen jakamista osiin ja sisältää perusteluvelvollisuuden tilanteessa, jossa hankintasopimusta ei jaeta osiin."  

Toimintojen yhdistymisen jälkeen Hansel Oy on tehnyt kilpailutuksia, jotka eivät vastaa eduskunnan tahtoa. Esimerkiksi "Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2020—2024: kunnat, kuntayhtymät, evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä näiden seurakunnat, muut edellä mainittujen tahojen julkiset hankintayksiköt"- kilpailutus päätettiin toteuttaa yhden toimittajan mallin mukaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että vain tukkurit voivat olla mukana kilpailutuksessa. Tämä on eduskunnan tahdon vastaista. 

Kilpailutukseen osallistuikin vain kaksi isoa tukkuria ja kilpailun voitti Kesko Oyj. Hankkeen kokonaisarvo on 340 000 000 euroa (ilman alv:tä). Toimintatapa on äärimmäisessä ristiriidassa talousvaliokunnan mietinnön ja eduskunnan tahtotilan kanssa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millaisiin toimiin ministeri aikoo ryhtyä, että Hansel Oy pilkkoo jatkossa kilpailutuksensa pienempiin osiin ja ottaa huomioon eduskunnan tahdon? 
Helsingissä 25.2.2020 
Petri Honkonen kesk