Viimeksi julkaistu 13.4.2018 10.43

Kirjallinen kysymys KK 133/2018 vp Kirjallinen kysymys vihapuheeseen puuttumisesta lainsäädännön keinoin

Olli-PoikaParviainenvihrym.

Eduskunnan puhemiehelle

Suomalaisten medioiden päätoimittajat julkaisivat hiljattain poikkeuksellisen kannanoton, jossa he vaativat toimittajien ja muiden julkisissa ammateissa toimivien ihmisten oikeusturvan parantamista.  

Kannanoton mukaan toimittajiin ja muihin omalla nimellään julkisuudessa toimiviin ihmisiin kohdistuu toistuvasti ja enenevässä määrin painostusta ja uhkailua. Kyse on systemaattisesta vainoamisesta. Häiritsijöiden yhteistoiminta vaikuttaa masinoidulta ja järjestelmälliseltä.  

Vainoaminen on uhka sananvapaudelle. Sen tarkoitus on vaientaa. Se vaikeuttaa toimittajan työtä ja uhkaa aiheuttaa itsesensuuria. Vihapuhe kohdistuu julkisessa ammatissa toimivien ohella myös tavallisiin kansalaisiin. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 

Nykylainsäädäntö ei kuitenkaan pysäytä tekijöitä. Näin ollen lainsäädäntöä ja vallitsevia oikeuskäytäntöjä tulisi arvioida kriittisesti ja ryhtyä toimiin, jotta vihapuheeseen puututaan myös lainsäädännön keinoin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta vihapuheeseen puututaan lainsäädännön keinoin? 
Helsingissä 12.4.2018 
Olli-PoikaParviainenvihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
JaniToivolavihr
VilleNiinistövihr
OzanYanarvihr
JohannaKarimäkivihr
SatuHassivihr
ToukoAaltovihr
KristaMikkonenvihr
HeliJärvinenvihr
HannaHalmeenpäävihr
PekkaHaavistovihr
JyrkiKasvivihr
EmmaKarivihr