Kirjallinen kysymys
KK
133
2018 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys vihapuheeseen puuttumisesta lainsäädännön keinoin
Eduskunnan puhemiehelle
Suomalaisten medioiden päätoimittajat julkaisivat hiljattain poikkeuksellisen kannanoton, jossa he vaativat toimittajien ja muiden julkisissa ammateissa toimivien ihmisten oikeusturvan parantamista.  
Kannanoton mukaan toimittajiin ja muihin omalla nimellään julkisuudessa toimiviin ihmisiin kohdistuu toistuvasti ja enenevässä määrin painostusta ja uhkailua. Kyse on systemaattisesta vainoamisesta. Häiritsijöiden yhteistoiminta vaikuttaa masinoidulta ja järjestelmälliseltä.  
Vainoaminen on uhka sananvapaudelle. Sen tarkoitus on vaientaa. Se vaikeuttaa toimittajan työtä ja uhkaa aiheuttaa itsesensuuria. Vihapuhe kohdistuu julkisessa ammatissa toimivien ohella myös tavallisiin kansalaisiin. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
Nykylainsäädäntö ei kuitenkaan pysäytä tekijöitä. Näin ollen lainsäädäntöä ja vallitsevia oikeuskäytäntöjä tulisi arvioida kriittisesti ja ryhtyä toimiin, jotta vihapuheeseen puututaan myös lainsäädännön keinoin.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta vihapuheeseen puututaan lainsäädännön keinoin? 
Helsingissä 12.4.2018 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Satu
Hassi
vihr
Touko
Aalto
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 13.4.2018 10.43