Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.40

Kirjallinen kysymys KK 133/2018 vp 
Olli-Poika Parviainen vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys vihapuheeseen puuttumisesta lainsäädännön keinoin

Eduskunnan puhemiehelle

Suomalaisten medioiden päätoimittajat julkaisivat hiljattain poikkeuksellisen kannanoton, jossa he vaativat toimittajien ja muiden julkisissa ammateissa toimivien ihmisten oikeusturvan parantamista.  

Kannanoton mukaan toimittajiin ja muihin omalla nimellään julkisuudessa toimiviin ihmisiin kohdistuu toistuvasti ja enenevässä määrin painostusta ja uhkailua. Kyse on systemaattisesta vainoamisesta. Häiritsijöiden yhteistoiminta vaikuttaa masinoidulta ja järjestelmälliseltä.  

Vainoaminen on uhka sananvapaudelle. Sen tarkoitus on vaientaa. Se vaikeuttaa toimittajan työtä ja uhkaa aiheuttaa itsesensuuria. Vihapuhe kohdistuu julkisessa ammatissa toimivien ohella myös tavallisiin kansalaisiin. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 

Nykylainsäädäntö ei kuitenkaan pysäytä tekijöitä. Näin ollen lainsäädäntöä ja vallitsevia oikeuskäytäntöjä tulisi arvioida kriittisesti ja ryhtyä toimiin, jotta vihapuheeseen puututaan myös lainsäädännön keinoin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta vihapuheeseen puututaan lainsäädännön keinoin? 
Helsingissä 12.4.2018 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Jani Toivola vihr 
 
Ville Niinistö vihr 
 
Ozan Yanar vihr 
 
Johanna Karimäki vihr 
 
Satu Hassi vihr 
 
Touko Aalto vihr 
 
Krista Mikkonen vihr 
 
Heli Järvinen vihr 
 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Pekka Haavisto vihr 
 
Jyrki Kasvi vihr 
 
Emma Kari vihr