Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.19

Kirjallinen kysymys KK 177/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys kevään 2020 ylioppilaiden ja muiden opiskelijoiden jatko-opintoihin hakeutumisesta, niihin liittyvien pääsykokeiden mahdollisesta peruuntumisesta ja valmennuskurssien tilanteesta, sekä uusintakirjoitusten sujuvuudesta ja maksuttomuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Ylioppilaskirjoitukset käydään koronavirusepidemian johdosta Suomessa nopeutetussa tahdissa. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen monella abiturientilla on edessään jatko-opintoihin liittyvät toimet. Jatko-opintoihin hakeutuvat myös muut opiskelijat. Opiskelijat ovat valmistautuneet erilaisiin valmennuskursseihin ja pääsykokeisiin. Monet abiturientit ovat jo varanneet paikkansa valmennuskurssilta, mutta myös maksaneet kurssin. Koronavirusepidemian hillitsemiseksi monet toimijat ovat siirtäneet valmennuskursseja etänä suoritettavaksi. Pääsykokeiden osalta on todennäköistä, että niitä perutaan koronavirusepidemian leviämisen ja sille altistumisen ennaltaehkäisemiseksi. Opiskelijat eivät tiedä, miten heidän nyt tulisi toimia. Mikäli pääsykokeet korvataan sillä, että opiskelijaksi pääsee vain todistusarvosanoilla, on valmennuskurssiin sijoittaminen tällä kertaa ollut turhaa. Valmennuskurssit ovat kalliita. Opiskelijat, jotka ovat kokeneet epävarmuutta siitä, että he olisivat pääsemässä suoraan todistusarvosanoilla jatko-opintoihin, ovat satsanneet valmennuskursseihin jo etukäteen. Epätietoisuus siitä, miten esimerkiksi yliopistoon hakeminen ja pääseminen tulee tapahtumaan, on ilmeinen. On äärettömän tärkeää, että kevään ylioppilaille tiedotetaan oikea-aikaisesti siitä, mitä kevään opintohauissa ja pääsykokeissa tulee tapahtumaan. Tulevan kevään ylioppilaat ansaitsevat kiitosta siitä, että he ovat kyenneet joustoihin hyvin hektisessä keväässä ja olleet myös valmiita suorittamaan ylioppilaskirjoitukset 2020 nopeutetussa aikataulussa. Se osoittaa heiltä kykyä venyä, joustaa ja priorisoida. Heidän kohdallaan, joiden kirjoitukset eivät mene niin hyvin kuin olisi toivonut, johtuen vaikkapa nopeutetusta aikataulusta, on huomioitava taasen mahdollisuus nopeisiin uusintakirjoituksiin ja tarvittavaan tukeen ja neuvontaan viipymättä. Myös uusintakirjoitusten maksuttomuutta tulisi pohtia. Valmennuskurssien kohdalla opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus saada rahansa takaisin, mikäli pääsykokeita ei järjestetä ja opiskelija haluaa perua kurssille osallistumisen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus järjestää kevään 2020 ylioppilaiden ja muiden opiskelijoiden pääsykokeet jatko-opintoihin, 
miten ja milloin hallitus ohjeistaa valmennuskurssien järjestäjiä ja niiltä jo paikkansa ostaneita opiskelijoita, mikäli pääsykokeita ei järjestetä ja hakeminen tapahtuu suoraan todistusarvosanoilla, 
mikäli pääsykokeita ei järjestetä, onko opiskelijalla oikeus saada rahansa takaisin valmennuskurssista ja  
aikooko hallitus mahdollistaa sujuvat ja maksuttomat uusintakirjoitukset opiskelijoille?  
Helsingissä 19.3.2020 
Arja Juvonen ps