Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.18

Kirjallinen kysymys KK 210/2020 vp 
Noora Koponen vihr 
 
Kirjallinen kysymys vammaisten henkilöiden tehohoidon turvaamisesta koronaviruskriisin aikana

Eduskunnan puhemiehelle

Kynnys ry julkaisi 30.3.2020 tiedotteen huolestaan kehitysvammaisten tai muulla tavoin vammaisten oikeudesta tehohoitoon mahdollisen koronatartunnan yhteydessä.  

Huoli pohjautuu yhdistyksen mukaan heidän saamiinsa tietoihin siitä, että jotkut asumisyksiköt olisivat määritelleet toimensa niin, että kehitysvammaisten asukkaidensa sairastuessa heille ei tarjottaisi mahdollisuutta tehohoitoon.  

Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettisissä ohjeissa vuodelta 2019 todetaan, että päätös tehohoidoista luopumisesta tai niiden hyödyttömyydestä on hoitavan lääkärin vastuulla hänen neuvoteltuaan hoitotiimin ja muiden hoitoon liittyvien erikoisalojen lääkäreiden kanssa.  

Näin ollen mikään asumisyksikkö tai muu vastaava taho ei voi päättää sitä, kuka on oikeutettu saamaan tehohoitoa ja kuka ei. Potilaiden hoidon eettiset ohjeet eivät muutu edes koronavirus-epidemiassa, ja kriittisessäkään tehohoitokapasiteettitilanteessa yksin vammaisuus ei voi olla kriteerinä sille, kuka tehohoitoa saa.  

Vammaisilla henkilöillä on oikeus elämään poikkeustilasta huolimatta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen, että koronaepidemiankaan aikana vammaisuus ei toimi kriteerinä sille, että henkilö rajautuu tehohoidon saannin ulkopuolelle? 
Helsingissä 31.3.2020 
Noora Koponen vihr