Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.34

Kirjallinen kysymys KK 232/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys nuorten kesätyöpaikkojen turvaamisesta ja kotitalouksien mahdollisuudesta palkata nuoria

Eduskunnan puhemiehelle

Koronakriisi on vienyt monen suomalaisen nuoren kesätyöpaikan. Nuorille jo luvattuja kesätyöpaikkoja on peruutettu johtuen yritysten ja kuntien taloustilanteesta. Tilanne on monelle nuorelle katastrofaalinen, sillä luotto kesätyöhön on ollut suuri. Kesätyön ja siitä saadun palkan merkitys on nuorelle iso. 

Koronavirus on lamauttanut tuhansien yritysten toiminnan. YT-neuvottelujen uhan alla tai jo lomautettuna on liki 400 000 ihmistä. Suomi elää painajaisessa, johon ei näy valoa. Hallitus on kiitettävästi tuonut pikaisesti lakiesityksiä, joilla lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden sosiaaliturvaa helpotetaan. Myös yrittäjille ja kuntakentälle on tulossa tukea. Mutta miten huomaamme nuorten tilanteen? 

Suomessa on tarjolla paljon kausityötä muun muassa mansikka- ja puutarhatiloilla ja maataloudessa. Nämä työpaikat eivät välttämättä tavoita kaupungeissa asuvia nuoria. Nämä alat voisivat kuitenkin olla esimerkiksi niitä, joihin nuoria voisi kannustaa ja rekrytoida. Kesätöiden ajanjaksoa tulisi voida myös mahdollisuuksien mukaan pitkittää siten, että myös syksyllä alkavan opiskelun ohessa työnteko olisi mahdollista. Kukaan ei voi tietää, miten kauan tämä koronakriisi ja laaja-alainen työttömyys kestää. Varmaa on kuitenkin taloudellisen tilanteen heikkeneminen laajasti Suomessa. Kesätöitä on myös kunnissa tehtävänä. Piha- ja puistoalueet tarvitsevat huolenpitoa ja vanhustenhoidon sektorille tarvitaan avustavaa henkilöstöä alan opiskelijoista. Toivottavasti näitä työpaikkoja on tarjolla nuorille. Kesätyöpaikkojen resurssien turvaamisessa katse kääntyy valtioon. Valtion tehtävänä olisi huolehtia siitä, että nuorille olisi kesätyötä. Monille nuorille lyhytkin pätkä kesätyössä olisi mieluinen. Myös monet suomalaiset toivoisivat voivansa tarjota piha- tai puutarhatöitä nuorille. Kodin pihapiiristä löytyy paljon tehtävää. Monet vanhukset kaipaavat arkipäivän seuraa ja apua pieniin asiointeihin. Nuori kesätyöntekijä olisi näissäkin töissä oiva apu. Miten voisimme mahdollistaa sen, että he, jotka pystyisivät nuoren palkkaamaan, voisivat sen tehdä sujuvasti ilman suurta byrokratiaa. Kyseessä on myös meidän kaikkien suomalaisten vastuu siitä, että kannamme huolta ja tuemme nuoriamme. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus vahvistaa ja turvaa nuorten kesätyöpaikkojen tilanteen koronakriisissä ja  
miten kotitaloudet voisivat palkata kesätyöntekijöitä sujuvasti ja matalalla byrokratialla?  
Helsingissä 3.4.2020 
Arja Juvonen ps