Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 1/2019 vp

Viimeksi julkaistu 27.6.2019 10.27

Lakialoite LA 1/2019 vp Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

TerhiKoulumieskokym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden työnantaja voi pyytää rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua otetta rikosrekisteristä myös muulloin kuin ensi kertaa sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, jotka sisältävät 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran.  

PERUSTELUT

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa työnantajaa selvittämään lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan ainoastaan ennen työsopimuksen solmimista. Työnantajalla tulisi olla mahdollisuus turvata lasten ja nuorten turvallisuus oikeudella varmistaa myös jo työsuhteessa olevien henkilöiden rikostausta. Työsuhde voi kestää hyvinkin pitkään, ja rikostaustatiedot voivat muuttua työsuhteen aikana. Menettelyä, jossa työnantajalla on oikeus vaatia tietyn määräajan välein uutta todistusta, voidaan pitää tarkoituksenmukaisimpana tapana tämän tavoitteen toteuttamiseen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettuun lakiin (504/2002) uusi 3 a § seuraavasti: 
3 a § 
Työnantajan oikeus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi työ- tai virkasuhteen aikana 
Työnantajalla on oikeus pyytää tässä laissa tarkoitettua otetta rikosrekisteristeristä sellaisen työ- tai virkasuhteen aikana, jonka alkaessa työnantaja on pyytänyt 3 §:ssä tarkoitetun rikosrekisteriotteen nähtäväksi ennen työsuhteen alkua. Työnantaja voi pyytää työntekijää esittämään tällaisen otteen vuoden välein.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.6.2019 
TerhiKoulumieskok
MiaLaihokok
ArtoSatonenkok
HeikkiVestmankok
VilleKaunistokok
MatiasMarttinenkok
SariMultalakok
KalleJokinenkok
MarkkuEestiläkok
BenZyskowiczkok
Saara-SofiaSirénkok
SofiaVikmankok
JaanaPelkonenkok
Anna-KaisaIkonenkok
MarkoKilpikok
PauliKiurukok
JanneHeikkinenkok
IlkkaKanervakok
PaulaRisikkokok
KaiMykkänenkok