Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.25

Lakialoite LA 10/2021 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 33 b §:n kumoamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan eläinsuojelulain (247/1996) 33 b §:n kumoamista. Tämän seurauksena uskonnollisten syiden perusteella ei voida noudattaa erityistä teurastustapaa. 

PERUSTELUT

Voimassa olevan lain mukaan uskonnollisista syistä on sallittua noudattaa erityistä teurastustapaa, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa. Siipikarjaan kuuluva eläin sileälastaisia lintuja lukuun ottamatta saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella.  

Uskonnollisista syistä erityistä teurastustapaa noudattava teurastaminen on haaste eläinsuojelulain 1 §:n mukaiselle tarkoitukselle suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Ylimääräisen kärsimyksen, kivun ja tuskan välttämisen pitää olla poikkeuksetta lähtökohta kaikessa teurastustoiminnassa. Näin ollen teurastamisen tulee aina tapahtua eläinsuojelulain 33 §:n (584/2013) mukaisesti siten, että eläin on asianmukaisesti tainnutettava tai lopetettava siihen soveltuvalla menetelmällä ennen verenlaskun aloittamista.  

Suomen on lainsäädännöllä pyrittävä edistämään eläinten hyvinvointia sekä vähentämään kärsimystä kaikin tavoin. Niin sanottuihin rituaaliteurastuksiin liittyy usein eläimille aiheutettua turhaa kärsimystä. Suomen on pyrittävä olemaan edelläkävijämaa eläinten oikeuksien turvaamisessa. Tämän tavoitteen toteutumista ei edistä eläinten oikeuksien kaventaminen uskonnollisten syiden nojalla. Verenlasku teurastettaessa ennen tainnutusta on eettisesti tarkasteltuna väärin, ja sitä voidaan pitää suoranaisena eläinrääkkäyksenä. Tällainen toiminta tulee kieltää Suomessa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki eläinsuojelulain 33 b §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan eläinsuojelulain (247/1996) 33 b §, sellaisena kuin se on laissa 584/2013
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19.3.2021 
Ritva Elomaa ps 
Veikko Vallin ps 
Ari Koponen ps 
Lulu Ranne ps 
Mika Niikko ps 
Sanna Antikainen ps 
Leena Meri ps 
Minna Reijonen ps 
Jukka Mäkynen ps 
Mauri Peltokangas ps 
Sheikki Laakso ps 
Jani Mäkelä ps 
Vilhelm Junnila ps 
Riikka Purra ps 
Kaisa Juuso ps 
Petri Huru ps 
Mari Rantanen ps 
Sebastian Tynkkynen ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Jenna Simula ps 
Sami Savio ps