Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.39

Lakialoite LA 105/2020 vp 
Pihla Keto-Huovinen kok ym. 
 
Lakialoite laiksi rikoslain 41 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään rikoslain 41 luvun 2 §:n muuttamista siten, että voimassa olevan lain mukaan normaalimuotoisena ampuma-aserikoksena tuomittava luvattoman ampuma-aseen kantaminen tai kuljettaminen yleisellä paikalla, yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa tai tilassa, johon yleisöllä on pääsy, tulisi rangaistavaksi törkeänä ampuma-aserikoksena silloin, kun rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. 

PERUSTELUT

Tämän vuosituhannen puolella järjestäytyneen rikollisuuden kasvu on ollut merkittävää, ja se on lisännyt tarvetta erilaisille lainsäädännöllisille muutoksille, jotka antavat viranomaisille paremmat työkalut vastata kohonneisiin riskeihin. Järjestäytyneen rikollisuuden yhteydessä ampuma-aserikokset ovat tavanomaisia, ja lisääntyneiden rikollisjengien määrä voi johtaa lisääntyviin väkivaltaisiin välienselvittelyihin ja erilaisiin reviirikiistoihin. 

Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa meillä on yhä enemmän laittomia ampuma-aseita yleisillä paikoilla tai yleisillä paikoilla olevissa kulkuneuvoissa. Kentällä partiot takavarikoivat jo tällä hetkellä luvattomia aseita lähes päivittäin, ja kotietsinnöillä niitä löytyy lisää. Vuonna 2018 poliisi takavarikoi pelkästään yhden järjestäytyneen rikollisryhmän jäseniltä 80 laitonta asetta, joiden joukossa oli sarjatuliaseita.  

Nykyisen lainsäädännön mukaan poliisin pysäyttäessä yleisellä paikalla auton, josta löytyy luvaton ampuma-ase, voi rikoksentekijä selvitä pelkillä sakoilla. Rangaistukset perusmuotoisesta ampuma-aserikoksesta ovat sen verran lieviä, että käytännössä rangaistuksen pelotevaikutus puuttuu. Riskit yleiselle turvallisuudelle ja viranomaisten työturvallisuudelle ovat kuitenkin niin korkeita, ettei luvattomien ampuma-aseiden hallussapidosta yleisillä paikoilla tulisi koskaan selvitä pelkällä sakkorangaistuksella. Tästä syystä olisi perusteltua lisätä törkeän ampuma-aserikoksen yhdeksi kvalifiointiperusteeksi luvattoman ampuma-aseen hallussapito yleisellä paikalla tai yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa, jolloin rikoksentekijä on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki rikoslain 41 luvun 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 41 luvun 2 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 531/2007, sekä 
lisätään  rikoslain  41  luvun  2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 531/2007 ja 766/2015, uusi 4 kohta, seuraavasti: 
41 luku 
Aserikoksista 
2 § 
Törkeä ampuma-aserikos 
Jos ampuma-aserikoksessa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, 
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti taikka 
4) rikoksen, jossa on kyse tämän luvun 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetun ampuma-aselain vastaisen hallussapidon tekemisestä kantamalla tai kuljettamalla ampuma-asetta yleisellä paikalla, yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa tai tilassa, johon yleisöllä on pääsy, kohteena on luvaton ampuma-ase ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ampuma-aserikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.12.2020 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Kalle Jokinen kok 
Marko Kilpi kok 
Mirka Soinikoski vihr 
Antero Laukkanen kd 
Matias Mäkynen sd 
Sandra Bergqvist 
Veijo Niemi ps 
Ano Turtiainen at 
Arto Satonen kok 
Tom Packalén ps 
Seppo Eskelinen sd 
Satu Hassi vihr 
Juho Kautto vas 
Joakim Strand 
Mika Niikko ps 
Riitta Mäkinen sd 
Mikko Kinnunen kesk 
Timo Heinonen kok 
Harry Harkimo liik 
Kaisa Juuso ps 
Jari Koskela ps 
Paula Werning sd 
Saara-Sofia Sirén kok 
Janne Heikkinen kok 
Mauri Peltokangas ps 
Veikko Vallin ps 
Minna Reijonen ps 
Heikki Autto kok 
Matti Semi vas 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Hanna Huttunen kesk 
Sari Essayah kd 
Jenni Pitko vihr 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Hilkka Kemppi kesk 
Päivi Räsänen kd 
Ruut Sjöblom kok 
Jari Myllykoski vas 
Mats Löfström 
Matias Marttinen kok 
Ari Koponen ps 
Esko Kiviranta kesk 
Jaana Pelkonen kok 
Heidi Viljanen sd 
Niina Malm sd 
Mia Laiho kok 
Juhana Vartiainen kok 
Paula Risikko kok 
Ritva Elomaa ps 
Terhi Koulumies kok 
Pia Lohikoski vas 
Noora Koponen vihr 
Janne Sankelo kok 
Hanna Kosonen kesk 
Eeva Kalli kesk 
Aki Lindén sd 
Jari Ronkainen ps 
Sakari Puisto ps 
Jukka Kopra kok 
Piritta Rantanen sd 
Raimo Piirainen sd 
Ari Torniainen kesk 
Tiina Elo vihr 
Inka Hopsu vihr 
Lulu Ranne ps 
Elina Lepomäki kok 
Sari Tanus kd 
Sofia Virta vihr 
Kari Tolvanen kok 
Maria Guzenina sd 
Anneli Kiljunen sd 
Hussein al-Taee sd 
Veronica Rehn-Kivi 
Eva Biaudet 
Petri Huru ps 
Rami Lehto ps 
Pia Kauma kok 
Markku Eestilä kok 
Jouni Ovaska kesk 
Johannes Yrttiaho vas 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Sanna Antikainen ps 
Hanna-Leena Mattila kesk 
Sebastian Tynkkynen ps 
Ben Zyskowicz kok 
Riikka Purra ps 
Kai Mykkänen kok 
Pekka Aittakumpu kesk 
Pasi Kivisaari kesk 
Bella Forsgrén vihr 
Katja Taimela sd 
Saara Hyrkkö vihr 
Kimmo Kiljunen sd 
Mikko Lundén ps 
Pauli Kiuru kok 
Mai Kivelä vas 
Wille Rydman kok 
Merja Kyllönen vas 
Ville Kaunisto kok 
Sari Sarkomaa kok 
Sari Multala kok 
Heikki Vestman kok 
Sheikki Laakso ps 
Anne-Mari Virolainen kok