Viimeksi julkaistu 29.4.2020 12.51

Lakialoite LA 13/2020 vp Lakialoite laiksi isyyslain 44 §:n kumoamisesta

JukkaKoprakokym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan isyyslain (11/2015) 7 luvun 44 § kumottavaksi, jolloin isyyden kumoamiseen tähtäävän kanteen nostamista koskevat määräajat poistuvat kokonaan. 

PERUSTELUT

Voimassaolevan lain mukaan kanne isyyden kumoamiseksi on nostettava kahden vuoden määräajassa lapsen syntymästä, kun kanteen nostajana on äiti, mies, joka katsoo olevansa äidin avioliiton aikana syntyneen lapsen isä, tai mies, jonka isyys on todettu avioliiton perusteella. Jos miehen isyys on vahvistettu tunnustamisen perusteella, isyytensä tunnustaneen miehen ja äidin on pantava kanne vireille kahden vuoden kuluessa siitä, kun isyys on vahvistettu. 

Määräajan päättymisen jälkeen kanne voidaan ottaa käsittelyyn vain laillisen esteen tai "erittäin painavan syyn" perusteella. Nykyisen oikeuskäytännön mukaan painavaksi syyksi ei kuitenkaan riitä edes se, että THL:n tekemän isyystutkimuksen mukaan henkilö osoittautuu 99,9 %:n varmuudella ei-biologiseksi isäksi. 

Jos isyys on avioliiton perusteella todettu tai digi- ja väestötietoviraston päätöksellä vahvistettu eikä isyyttä kumota määräajassa, joutuu mies lain mukaan myös elatusvelvolliseksi lapsen täysi-ikäisyyteen saakka. Elatusvelvollisuudesta koituvien elatusmaksujen lisäksi lapsella on oikeus sekä ei-biologisen vanhemman että isovanhempien perintöön, vaikka testamentilla muuta määrättäisiin. Väärän isyyden tapauksissa tällainen on oikeusvaltiossa kohtuutonta. 

Aloitteella on kaksi tavoitetta: virheellisten isyyssuhteiden korjaaminen ja perhe-elämän suojaaminen. Ei-biologinen isyys voi paljastua lapsen ollessa minkäikäinen tahansa, ja siksi isyyden kumoamisen määräaika on poistettava. Juridisten velvoitteiden lisäksi tällaisissa tapauksissa on huomioitava myös asianosaisille aiheutuvat henkiset kärsimykset ja niistä selviäminen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki isyyslain 44 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan isyyslain (11/2015) 44 §. 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.4.2020 
JukkaKoprakok
MarkkuEestiläkok
JoonasKönttäkesk
JuhaMäenpääps
TimoHeinonenkok
JanneSankelokok
RamiLehtops
RiikkaSlunga-Poutsalops
JuhoEerolaps
SheikkiLaaksops
LuluRanneps
SanniGrahn-Laasonenkok
Anna-KaisaIkonenkok
MikkoSavolakesk
ArtoSatonenkok
MerjaKyllönenvas
Mari-LeenaTalvitiekok
ElinaLepomäkikok
MariRantanenps
MarkoKilpikok
JanneHeikkinenkok
AnoTurtiainenps
MauriPeltokangasps
WilleRydmankok
JariRonkainenps
JaniMäkeläps
JariMyllykoskivas
VilleKaunistokok
HeikkiVestmankok